Sökning: "Isaak Zhorobaev"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isaak Zhorobaev.

  1. 1. Jämställdhet i ensembleundervisning : En kvalitativ studie om genusmönster i ensembleundervisning på gymnasiet

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

    Författare :Isaak Zhorobaev; [2021]
    Nyckelord :genus; jämställdhet; genusmönster; ensemble;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur ensemblelärare vid estetiska programmet på gymnasiet uppfattar begreppet genus och integrerar jämställdhet i ensembleundervisningen. Studien har fokuserat på två kön, nämligen tjejer och killar, vilket inte betyder att uppsatsens innehåll förnekar existensen av flera kön. LÄS MER