Sökning: "Isabel Allende"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Isabel Allende.

 1. 1. Representaciones de la maternidad en Cuentos de Eva Luna de Isabel Allende: El caso de “Clarisa” y “Tosca”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Rocío Rodríguez Cardona; [2020-06-15]
  Nyckelord :spanska; Isabel Allende; maternidad; arquetipos; etnoliteratura; roles de género; motherhood; archetypes; ethnoliterature; gender roles;

  Sammanfattning : Motherhood is a central life experience to female identity and to the configuration of gender roles in any society. However, despite this centrality, the figure of motherhood in literature has not been studied until a few decades ago. LÄS MER

 2. 2. SEMANTISKA AVVIKELSER I DEN SVENSKA ÖVERSÄTTNINGEN AV RECEPTEN I ISABEL ALLENDES MEMOARER AFRODITA. En komparativ och kvalitativ analys.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emma Ericson; [2020-06-09]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; spanska; Översättning; Recept; Texttyp; Isabel Allende; Skopos; Semantik; Kommunikativ funktion;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks de semantiska avvikelser som uppstår när recepten i Isabel Allendesmemoarer Afrodita: Cuentos, Recetas y Otros Afrodisíacos (1997) översätts till svenska i Lena AnérMelins översättning Afrodite: Berättelser, Recept och Andra Afrodisiaka (1998). Genom att jämförakälltext med måltext har semantiska avvikelser identifierats, kategoriserats, diskuterats och analyseratsi ett försök att identifiera mönster och tendenser gällande vilka typer av semantiska avvikelser somuppstår och vilken funktion de har. LÄS MER

 3. 3. La representación de la represión bajo la dictadura de Pinochet en De Amor y de Sombra, de Isabel Allende

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Mikaela Johansson Salonen; [2015]
  Nyckelord :dictadura; represión; Chile; análisis literario; Isabel Allende; De Amor y de Sombra.;

  Sammanfattning : El objetivo del presente estudio es ver cómo se ve reflejada la represión política durante la dictadura de Pinochet en una novela, De Amor y de Sombra de Isabel Allende, con la intención de comparar los hechos narrados en la novela con lo escrito sobre el tema en la literatura historiográfica para ver cómo se representa en ambos tipos de textos esta etapa histórica en Chile. Muchos son los trabajos realizados sobre la dictadura chilena pero según nuestra búsqueda son pocos los trabajos que se basan en una combinación de la literatura historiográfica y la novela. LÄS MER

 4. 4. Limitaciones, opciones y excepciones. El mundo femenino en Hija de la fortuna de Isabel Allende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Ulrika Norell; [2013]
  Nyckelord :Allende; Bildungsroman; feminismo; género; Hija de la fortuna; sistema binario.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Isabel Allende es una de las autoras más conocidas del posboom latinoamericano. Esta tesina propone que Allende escribe con una perspectiva feminista, lo cual se manifiesta en las limitaciones, las opciones y las excepciones de los personajes femeninos. LÄS MER

 5. 5. La isla bajo el mar de Isabel Allende. : Mecanismos de dominación y estrategias de resistencia desde una perspectiva feminista y poscolonial.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Anna-Therese Nordeman; [2012]
  Nyckelord :Isabel Allende; feminism; postcolonialism; binary oppositions; mechanisms of domination; strategies of resistance.;

  Sammanfattning : In this thesis I have searched for and analyzed possible mechanisms of domination and strategies for resistance in the novel La isla bajo el mar by Isabel Allende. This was done with a post-colonial and feminist perspective, focusing on the structural divisions that can be found within these frameworks and using binary oppositions to identify different unequal power relations. LÄS MER