Sökning: "Isabel Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Isabel Andersson.

 1. 1. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge: Hur attityden gentemot reklambilder kan påverkas av choklad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Isabel Holm Sonesson; Emelie Andersson; [2019]
  Nyckelord :marknadsföring; belöningar; kundomdömen; attityder; choklad; Social Sciences;

  Sammanfattning : Inom marknadsföring är det en ständig kamp att framställa varumärken som det bästa där det är vanligt att locka med diverse gåvor och belöningar för att försöka få lojala kunder. Syftet med studien var att undersöka om en belöning (choklad) kunde påverka studenters attityd gentemot designen på olika reklambilder. LÄS MER

 2. 2. Dödsångest

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Isabel Reyes Andersson; Jessica Söderbom; [2018]
  Nyckelord :attitude to death; death anxiety; literature review; palliative care; qualitative; attityd till döden; dödsångest; kvalitativ; litteraturöversikt; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I den palliativa vården behandlas patienter som fått en sjukdom som inte längre är botbar. Palliativ vård kännetecknas av två faser, den tidiga och den sena fasen, där den sena fasen innebär att patienter symtomlindras för att försöka skapa en god sista tid i livet. LÄS MER

 3. 3. Samla dina lån för en bättre privatekonomi?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Isabel Andersson; [2018]
  Nyckelord :kreditbeteende; kreditscore; UC-score; privatlån; samla lån; Business and Economics;

  Sammanfattning : I studien analyseras påverkan av inlösen av befintliga blancolån på individers risk. Risken mäts genomgående som den kreditscore upplysningscentralen, UC, tillhandahåller aktörer på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Our body body as an expressive tool

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Isabel Andersson; [2017]
  Nyckelord :interaction design; body prototyping; prototyping; design thesis; design process;

  Sammanfattning : Humans were made to move. Many hours in front of a screen leads to stiff bodies and a diminished bodily awareness. The aim of this project was to explore how technology can serve to increase our body awareness and adapt to our physical conditions in everyday life with focus on office spaces. LÄS MER

 5. 5. Employer branding as a response to talent shortage - The importance of balancing the need of employees with employer offerings

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabel Holm; Linn Andersson Hutsch; [2016]
  Nyckelord :talent shortage; talent management; employer branding; employee value proposition; employee engagement; employee retention; Business and Economics;

  Sammanfattning : Repeatedly it has been demonstrated that the specific performance of an individual or a small group of workers have a significant impact on the profitability of a company. Hence, talented workers are vital for companies in order to stay competitive in today’s fierce business market. LÄS MER