Sökning: "Isabel Bengtsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Isabel Bengtsson.

 1. 1. The Role of Network Relationships in the Internationalization of Peruvian Firms

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :María Isabel Bengtsson Gonzáles de Olarte; Ian O’Donoghue; [2018]
  Nyckelord :Internationalization; market selection; entry mode; network position; business; institutional social networks;

  Sammanfattning : To offer a deeper understanding of how Peruvian firms internationalize this paper aims to throw in an acknowledged theoretical gap in international business research by giving a contribution towards the internationalization of Multilatinas based on a network perspective. The purpose is to investigate what drives Peruvian Multilatina's to internationalize, what market they select, how they enter these markets, and how different network relationships can influence their internationalization. LÄS MER

 2. 2. Where is my mind? : Brand positioning & the City of Stockholm as perceived by international visitors.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Samuel Jones; Maria Isabel Bengtsson Gonzáles de Olarte; [2013]
  Nyckelord :Brand positioning; brand identity; brand image; service quality SERVQUAL; tourist expectations; tourist perceptions; customer satisfaction; Stockholm.;

  Sammanfattning : This paper discusses brand positioning as a core concept in customers’ expectations andperceptions by analysing the role of service quality. The limited research in this field isunwarranted considering the importance of the concept. LÄS MER

 3. 3. HDTV eller diamantring? Kvinnans konsumtion utmanar marknadsförare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Hultengren; Isabel Bengtsson; [2008]
  Nyckelord :kvinna; reklam; hemelektronik; konsumentbeteende; konsumtion; marknadsföring; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vi har sett att kvinnans köpbeslutsprocess skiljer sig något från mannens varvid den reklam som skall attrahera henne måste förändras. Reklamen skall inte vara alltför tydligt riktad till kvinnan utan skall syfta till att hon känner sig inkluderad. Kvinnan söker mycket information och råd innan ett köpbeslut. LÄS MER