Sökning: "Isabel Bermudez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabel Bermudez.

  1. 1. Upprepning - tröttsamt eller effektivt? En kvalitativ textanalys av Kalla Fakta Studios debattprogram ”Drömmen om levnadslön”

    L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Hanna Bergh; Isabel Bermudez; [2013]
    Nyckelord :kriskommunikation; retorik; argumentation; strategisk kommunikation; H M; Cultural Sciences; Social Sciences;

    Sammanfattning : Det finns få svenska studier som syftar till att undersöka större multinationella företags externa kriskommunikation genom sin medverkan i en debatt och syftet med denna studie är att belysa och problematisera detta. Syftet är att uppmärksamma eventuella strategier, sätt att argumentera och att studera på vilket sätt kommunikationen sker under en debatt. LÄS MER