Sökning: "Isabel Hellman Svanberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Isabel Hellman Svanberg.

 1. 1. Läxor, vad ska vi med dem till? : En undersökning om gymnasieungdomars förhållningssätt till och strategier för läxor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Isabel Hellman-Svanberg; [2015]
  Nyckelord :läxor; strategier; attityd; gymnasiestudier;

  Sammanfattning : Läxläsning är ett omdiskuterat ämne. Trots detta är läxor ofta en viktig del av skolarbetet. Syftet med studien var att undersöka gymnasieungdomars inställning till och vanor kring läxläsning. LÄS MER

 2. 2. ”Alla säger fitta men inte i klassrummet” : Lärares och elevers syn på tabubelagt språk i klassrummet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Camilla Fallhagen; Isabel Hellman Svanberg; [2015]
  Nyckelord :Gymnasiet; klassrummet; svordomar; situationsanpassat språk; tabubelagt språk;

  Sammanfattning : Vi har i vårt arbete undersökt elevers och lärares attityder och förväntningar gällande användandet av tabubelagt språk i klassrummet. Undersökningen genomfördes på en kommunal gymnasieskola på en liten ort i Mellansverige där två lärare intervjuades och elever från två olika program svarade på enkäter och observerades i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieungdomars val och motivationskällor : Skola, gymnasieprogram samt dagliga studiemotivatorer

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabel Hellman-Svanberg; [2013]
  Nyckelord :studiemotivation;

  Sammanfattning : De yttre och inre motivatorer i, såväl som lång- och kortsiktiga planer och mål som påverkar oss att göra de val vi gör varierar från person till person. Denna undersökning syftade till att undersöka gymnasieungdomars egen syn på de faktorer som påverkat deras val av skolor och gymnasieprogram samt vad de själva såg som drivkrafter för sina studier. LÄS MER