Sökning: "Isabel Holm"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Isabel Holm.

 1. 1. En kvalitativ studie om förskollärares och barnskötares uppfattningar av relationsskapandet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Nathalie Pehrsson; Isabel Skyttgård Holm; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; barnskötare; trygghet; educare; relationsskapande; intervjuer; samarbete; utveckling; lärande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka förskollärares och barnskötares uppfattningar om ett fungerade samarbete mellan hem och förskola. Tidigare forskning visar att relationsskapande ligger till grund för ett fungerade samarbete, däremot saknas forskning kring hur goda relationer mellan pedagoger och vårdnadshavare skapas. LÄS MER

 2. 2. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge: Hur attityden gentemot reklambilder kan påverkas av choklad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Isabel Holm Sonesson; Emelie Andersson; [2019]
  Nyckelord :marknadsföring; belöningar; kundomdömen; attityder; choklad; Social Sciences;

  Sammanfattning : Inom marknadsföring är det en ständig kamp att framställa varumärken som det bästa där det är vanligt att locka med diverse gåvor och belöningar för att försöka få lojala kunder. Syftet med studien var att undersöka om en belöning (choklad) kunde påverka studenters attityd gentemot designen på olika reklambilder. LÄS MER

 3. 3. Employer branding as a response to talent shortage - The importance of balancing the need of employees with employer offerings

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabel Holm; Linn Andersson Hutsch; [2016]
  Nyckelord :talent shortage; talent management; employer branding; employee value proposition; employee engagement; employee retention; Business and Economics;

  Sammanfattning : Repeatedly it has been demonstrated that the specific performance of an individual or a small group of workers have a significant impact on the profitability of a company. Hence, talented workers are vital for companies in order to stay competitive in today’s fierce business market. LÄS MER

 4. 4. Ett gemensamt ansvar - En undersökning av ansvarsfördelningen, oklarheter och risker i bemanningsbranschens trepartsförhållande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Isabel Holm; Rebecka Svennerstedt; [2015]
  Nyckelord :Bemanningsföretag; trepartsförhållande; bemanningsbranschen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Temporary work agencies operate on a business model based on the idea of hiring workers and placing them in assignments at other companies. This model has proved to be beneficial on the labour market in response to the increasing competitive pressure, the need of flexibility and a bigger variation of workforce. LÄS MER

 5. 5. Lik men unik – En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Isabel Colombo; Jennie Holm; [2012-02-12]
  Nyckelord :Identitet; självpresentation; Facebook; tonårstjejer;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med studien har varit att undersöka hur en grupp unga tjejer på gymnasiet beskriver och menar sig använda det sociala nätverket Facebook som ett redskap för identitetsskapande och självpresentation. Frågeställningarna vi utgått från har handlat om hur tjejerna beskriver att deras syn på sig själva och andra påverkas av Facebookanvändningen, hur man kan framställa sig på ett lyckat respektive miss-lyckat sätt samt om människors identitet framställs representativt på sidan. LÄS MER