Sökning: "Isabel López"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Isabel López.

 1. 1. Design of a set of stool and table with a sustainable approach by using DFA and DFE principles

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Alejandro Guil López; Isabel María Guerrero Valadez; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report covers the conduction of a final thesis project for the University of Skövde in collaboration with Carlos Jimenez Design studio (Spain). The aim of this project was to design and present a set of furniture consisting in a high stool and a high chair of a similar nature to the ones which are usually found in bars, oriented to the domestic environment and to the Scandinavian market. LÄS MER

 2. 2. Effects of Ethinylestradiol, EE2, exposure on Poecilia reticulta male specific genes, DMRT1 and CYP11b 

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Natalia Isabel Moran Lopez; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Endocrine disrupting chemicals (EDCs) found in every day product, can either be natural or man-made and usually exists in a concerning concentration in our aquatic environment which in turn could affect teleost reproduction. EDCs exposure in fishes may result in changes in their reproductive physiology and morphology resulting in for example induction in gonopodia in female fish when exposed to androgens and in males exposed to female estrogen a reduced sperm count and skewed sex ration. LÄS MER

 3. 3. Feelgood Networking : En uppsats om varför att blogga kan få dig att må bra

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maria Isabel Lopez; [2010]
  Nyckelord :Blogg; gemenskap; bekräftelse; identitet; välmående;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om kopplingen mellan välmående och socialt nätverk, mera konkret bloggande. Internet och bloggande har gett möjligheten till att människor internationellt kan interagera ”på sekunder” och detta har inneburit en förändring i människors sätt att kommunicera med varandra. LÄS MER