Sökning: "Isabel Lundström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Isabel Lundström.

 1. 1. Att skapa en intraprenör : En studie om den organisatoriska kontextens betydelse för intraprenöriellt beteende

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Isabel Engberg; Sara Lundström; [2014]
  Nyckelord :Corporate Entrepeneur; Intracorporate Intrapreneur; Intrapreneur; Innovation; Organizational context; Organizational culture; Organizational climate.; Intraprenör; Innovation; Organisatorisk kontext; Organisationskultur; Organisationsklimat;

  Sammanfattning : Intraprenörskapär ett relativt okänt begrepp i jämförelse sin motsvarighet entreprenörskap. Intraprenören kan stå för förnyelse och mervärdesskapande inom en redan etablerad organisation. LÄS MER

 2. 2. 6- och 7-åringar resonerar kring naturvetenskapliga fenomen : Med inriktning på området vatten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Isabel Lundström; [2013]
  Nyckelord :elevens perspektiv; intresse; tänkande; vetenskapliga fenomen;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att få en ökad förståelse för hur elever resonerar kring naturvetenskapliga fenomen. Jag har genomfört kliniska intervjuer med tolv elever från förskoleklass samt år 1 om hur de resonerar kring några vetenskapliga fenomen, med fokus på vatten. LÄS MER