Avancerad sökning

Hittade 3 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. DNS and the Internet of Things : Outlining the challenges faced by DNS in the Internet of Things

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Almira Hamzic; Isabel Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Internet of Things; IoT; DNS; security; Sakernas Internet; IoT; DNS; säkerhet;

  Sammanfattning : This thesis work consists of a literature study where different aspects of DNS and the Internet of Things have been researched. A functional naming and service identification method is an essential part in making the IoT global, and DNS is the current method of naming devices on the Internet. LÄS MER

 2. 2. Effekter av emotionellt innehåll i språk hos tvåspråkiga : En experimentell studie med emotionell Stroop av svensk-engelsktalande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Forsling; Isabel Olofsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Emotionellt innehåll i språk hos tvåspråkiga har tidigare undersökts genom exempelvis minnesstudier och fysiologiska mätningar, med motstridiga resultat gällande hur det emotionella innehållet i de olika språken gestaltar sig. I föreliggande studie användes emotionell Stroop för att jämföra processande av emotionsord på första- respektive andraspråket (svenska och engelska) hos 40 tvåspråkiga universitetsutbildade med hög skicklighet i sitt andraspråk. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie av konsekvenserna av att växa upp med en missbrukande förälder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Isabel Nedavaska; Karin Olofsson; [2011]
  Nyckelord :Missbruk; Avvikande beteende; Rolltagande; Vuxna barn; Normalt;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa hur en individs liv kan påverkas av att växa upp med en missbrukande förälder. Utifrån en socialpsykologisk synvinkel undersöktes sambanden mellan intervjupersonernas uppväxt, deras självkänsla och de sociala relationer de har idag. LÄS MER