Sökning: "Isabel Urban"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Isabel Urban.

 1. 1. Circular resource management in a land clearance scenario: Sollihøgda Plussby case

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Isabel Segura Montoya; [2018]
  Nyckelord :circular economy; land clearance; pre-construction;

  Sammanfattning : The construction of cities involves the use of land for new spaces and infrastructure. Construction on undeveloped land poses a dilemma on how to deal with the natural resources found on the construction site. LÄS MER

 2. 2. Fyrisstråket : kultur, natur och rekreation längs Fyrisån i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Isabel Johanson; [2017]
  Nyckelord :kultur; natur; rekreation; gång- och cykelstråk; Fyrisån;

  Sammanfattning : Fyrisån i Uppsala har varit avgörande för Uppsalas utveckling genom tiderna. Idag är Uppsala den fjärde största staden i Sverige och invånarantalet väntas öka de kommande åren. LÄS MER

 3. 3. An initial study on external warning signals for Quiet Road Transport Vehicles

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Författare :Isabel Hwang; [2016]
  Nyckelord :Quiet Road Transport Vehicles; Acoustic Vehicle Alerting System; External warning signals; Sound quality; Product sound design; Psychoacoustics;

  Sammanfattning : The increasing number of electric and hybrid vehicles in urban areas has shown to be beneficial in reducing both air and noise pollution. However, the lack of sound when driving at low speed has negatively affected the pedestrian safety since many rely on the vehicle sound for orientation. LÄS MER

 4. 4. Storstad och dagvatten i samspel : ett gestaltningsförslag med hållbar dagvattenhantering i Ulleråker, Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Isabel Sundström; [2016]
  Nyckelord :biofilter; bioretention; dagvatten; gestaltningsförslag; Ulleråker;

  Sammanfattning : Att ha förståelse för och veta hur klimatförändringar går att bemöta är för landskapsarkitekter en viktig fråga. Syftet med detta arbete är att utforma en gestaltning med öppen dagvattenhantering genom att använda erfarenheter och lösningar från tre projekt där öppen dagvattenhantering använts och särskilda åtgärder tagits för att förhindra infiltration. LÄS MER

 5. 5. Gestaltning med geofyter : lökar och knölar som tillägg till befintlig vegetation för att öka färgupplevelsen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Isabel Johanson; [2015]
  Nyckelord :färg; geofyter; lök- och knölväxter; växtgestaltning;

  Sammanfattning : När landskapsarkitekter arbetar med växtgestaltning är det olika nyanser av grönt som utgör den huvudsakliga färgskalan. För att skapa ytterligare en dimension till platsen under blomningssäsongen kan rätt val av geofyter, lök- och knölväxter, bli ett bra komplement till det gröna. LÄS MER