Sökning: "Isabel Urban"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Isabel Urban.

 1. 1. Fyrisstråket : kultur, natur och rekreation längs Fyrisån i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Isabel Johanson; [2017]
  Nyckelord :kultur; natur; rekreation; gång- och cykelstråk; Fyrisån;

  Sammanfattning : Fyrisån i Uppsala har varit avgörande för Uppsalas utveckling genom tiderna. Idag är Uppsala den fjärde största staden i Sverige och invånarantalet väntas öka de kommande åren. LÄS MER

 2. 2. Storstad och dagvatten i samspel : ett gestaltningsförslag med hållbar dagvattenhantering i Ulleråker, Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Isabel Sundström; [2016]
  Nyckelord :biofilter; bioretention; dagvatten; gestaltningsförslag; Ulleråker;

  Sammanfattning : Att ha förståelse för och veta hur klimatförändringar går att bemöta är för landskapsarkitekter en viktig fråga. Syftet med detta arbete är att utforma en gestaltning med öppen dagvattenhantering genom att använda erfarenheter och lösningar från tre projekt där öppen dagvattenhantering använts och särskilda åtgärder tagits för att förhindra infiltration. LÄS MER

 3. 3. Parkerad biologisk mångfald : utveckling av biologisk mångfald på parkeringsytor i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Isabel Sundström; [2015]
  Nyckelord :biologisk mångfald; grön parkering; grönstruktur; mikroklimat; parkering; Uppsala;

  Sammanfattning : Dagens stora städer byggs allt tätare och ofta är det gröna områden såsom parker och skogsdungar som får ge vika när nya hus och vägar ska ges utrymme. Den biologiska mångfalden i staden är dock beroende av dessa fredade platser. LÄS MER

 4. 4. Gestaltning med geofyter : lökar och knölar som tillägg till befintlig vegetation för att öka färgupplevelsen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Isabel Johanson; [2015]
  Nyckelord :färg; geofyter; lök- och knölväxter; växtgestaltning;

  Sammanfattning : När landskapsarkitekter arbetar med växtgestaltning är det olika nyanser av grönt som utgör den huvudsakliga färgskalan. För att skapa ytterligare en dimension till platsen under blomningssäsongen kan rätt val av geofyter, lök- och knölväxter, bli ett bra komplement till det gröna. LÄS MER

 5. 5. Brucellosis in small ruminants : a seroprevalence study in peri-urban farming around the region of Dushanbe, Tajikistan

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Isabel Ljung; [2013]
  Nyckelord :Brucellosis; Small ruminants; Tajikistan; Seroprevalence study;

  Sammanfattning : The mountainous Central Asian and former Soviet country Tajikistan is the least advantaged country economically among the former Soviet Union states. Approximately 6.5 % of the land is arable in a country where roughly 80 % of the households typically own small numbers of sheep and goats. LÄS MER