Sökning: "Isabell Lindström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Isabell Lindström.

 1. 1. Omvårdnadsstrategier kan Lindra Postoperativ Smärta: Sjuksköterskans erfarenheter : - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ulrika Lindblom-Yttergård; Isabell Lindström; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; Litteraturöversikt; Omvårdnadsstrategier; Postoperativ; Sjuksköterskan; Smärta;

  Sammanfattning : Postoperativ smärta är ett vanligt fenomen efter en operation och sjuksköterskan strävar genom sitt omvårdnadsarbete att minska postoperativ smärta och onödigt lidande hos patienterna. Det är viktigt att sjuksköterskan väljer rätt omvårdnadsstrategier till den individuella patienten för att stödja denne till adaption av situationen, vilket kan förstås genom Calista Roys adaptionsmodell. LÄS MER

 2. 2. The heartbeat of Valcore AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lena Lindström; Olivia Håkansson; Isabell Dimblad Gonzalez; [2015]
  Nyckelord :Core values; freedom; trust; managerial work; identification; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to interpret in what ways the core values are expressed in managerial work as well as in what ways these values impact the managerial work in a knowledge intensive firm. Methodology: This study views the world as a social construction and has an interpretative starting point. LÄS MER