Sökning: "Isabell Olofsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Isabell Olofsson.

 1. 1. MOTIVATION OCH LEDARSKAP PÅ DISTANS - En kvalitativ studie om hur chefer motiverar på distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Kånge; Isabell Olofsson; [2021-08-20]
  Nyckelord :Chefskap; Distansledarskap; Motivation; Självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin som bröt ut 2020 tvingade många organisationer att gå över till distansarbete. Övergången till distansarbete skedde fort vilket innebar liten möjlighet för att strategiskt planera hur det skulle gå till, hur verksamheten skulle arbeta eller hur chefer skulle arbeta med sitt ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Sociala medier och köpbeslut : en studie inriktad på sociala mediers inflytande på konsumentensköpbeslut

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Izabelle Pondro; Isabell Olofsson; Donjeta Bibaj; [2020]
  Nyckelord :Buying process; Buying decision; Buying behavior; E-commerce; Social media; Consumers behavior.; Köpprocess; Köpbeslut; Köpbeteende; E-handel; Sociala medier; Konsumentbeteende.;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur sociala medier påverkar svenska konsumenters köpbeslut. Nya tjänster inom sociala medier såsom Facebook, Snapchat och Instagram har fått en ökad popularitet blandmänniskor. En intensiv teknikutveckling har bidragit till att konsumenter genomför sina inköp på en mängd olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Att leva ensam med en demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Isabell Ohtonen; Sanna Olofsson; [2017]
  Nyckelord :Experience; literature review; home; Maslow’s theory of motivation; without a relative; Upplevelse; litteraturöversikt; hemmet; Maslows motivationsteori; utan anhörig;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Idag lever ca 158 000 personer med en demenssjukdom i Sverige och antalet ökar varje år. 92 000 av dessa bor hemma och enligt tidigare forskning bor 35 000 ensamma. Forskning visar att informellt stöd är viktigt för personen med en demenssjukdom. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av stöd i samband med missfall : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabell Bjurén; Frida Olofsson; [2017]
  Nyckelord :Missfall; Stöd; Sjuksköterskans professionella ansvar; Upplevelser; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund Minst var fjärde graviditet avslutas med missfall före vecka 20 vilket innebär att det är den vanligaste komplikationen vid graviditet. Missfall leder till psykologiska och fysiska konsekvenser. Hälso- och sjukvården ska främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. LÄS MER