Sökning: "Isabell Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Isabell Svensson.

 1. 1. I have a dream : En kvalitativ studie av hur åtta lärare arbetar med muntlig framställning i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Vendela Söderberg; Isabell Svensson; [2019]
  Nyckelord :attityd; F-3; förberedelse; muntlig framställning; progression; psykologisk utveckling; retorik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få mer kunskap om vilka metoder eller arbetssätt lärare använder för att utveckla elevers förmåga att behärska muntlig framställning i ämnet svenska. För att kunna studera detta genomförde vi åtta intervjuer med lärare som är verksamma eller nyligen har undervisat i årskurserna 1–3. LÄS MER

 2. 2. Skolkuratorer - En akutverksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Isabell Svensson; Anna Remäng; [2016]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; skolkuratorer; högstadiet; gräsrotsbyråkrati;

  Sammanfattning : Syftet med studien är öka förståelsen för skolkuratorers yrkesroll och arbetssätt samt hur de beskriver det förebyggande arbetet med psykisk ohälsa bland högstadieelever. För att undersöka detta har vi genomfört semi-strukturerade intervjuer med tio skolkuratorer i Jönköpings län. LÄS MER

 3. 3. Adrenomedullins betydelse för patienter med diabetes mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Svensson Isabell; [2015]
  Nyckelord :Adrenomedullin; ADM; Diabetes Mellitus typ 2;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 1993 identifierades adrenomedullin (ADM) som är en 52 aminosyror långmultifunktionell peptid som utsöndras och syntetiseras från flera olika organ i kroppen. Exakt hur ADM verkar och utsöndras är ännu inte helt klarlagt. Friska personer har normalt en låg ADM,koncentration men vid olika sjukdomar stiger den. ADM påverkar bl. LÄS MER

 4. 4. Verkligt värde i teori och praktik - En fallstudie av fastighetsbolags värdering i enlighet med IAS 40

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Elander; Angelica Graveus; Isabell Svensson; [2013]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En skola som jobbar med esteisk profil

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Jennie Skälegård; Isabell Svensson; [2013]
  Nyckelord :Estetisk profil; integrerad verksamhet; läxor; mattemusik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER