Sökning: "Isabell Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Isabell Svensson.

 1. 1. Hästunderstödda insatser för vuxna med psykisk ohälsa : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Charlotte Svensson; Isabell Gundel Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; hästunderstödda insatser; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är en folkhälsosjukdom i Sverige som ökat kraftigt de senaste tio åren med ökade sjukskrivningar och förskrivningar av antidepressiva läkemedel som följd. Hästunderstödda insatser (HUI) är en ickemedicinsk omvårdnadsåtgärd som till viss del används som komplement inom psykoterapi och psykosocial behandling. LÄS MER

 2. 2. I have a dream : En kvalitativ studie av hur åtta lärare arbetar med muntlig framställning i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Vendela Söderberg; Isabell Svensson; [2019]
  Nyckelord :attityd; F-3; förberedelse; muntlig framställning; progression; psykologisk utveckling; retorik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få mer kunskap om vilka metoder eller arbetssätt lärare använder för att utveckla elevers förmåga att behärska muntlig framställning i ämnet svenska. För att kunna studera detta genomförde vi åtta intervjuer med lärare som är verksamma eller nyligen har undervisat i årskurserna 1–3. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande är fantastiskt - sant eller falskt? : En kvalitativ studie om hur grundskollärare förhåller sig till kooperativt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Isabell Svensson; Vendela Söderberg; [2019]
  Nyckelord :attityder; grupparbete; grupprocess; individanpassning; kooperativt lärande; samarbete; traditionella grupper; ämneskunskaper; 1–3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få större förståelse för hur sex lärare förhåller sig till det kooperativa lärandet i den ordinarie undervisningen. Vi vill även få mer kunskap om hur lärarna utvärderar arbetsmetoden. Studien är av kvalitativ karaktär och en semistrukturerad intervjuform har använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Skolkuratorer - En akutverksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Isabell Svensson; Anna Remäng; [2016]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; skolkuratorer; högstadiet; gräsrotsbyråkrati;

  Sammanfattning : Syftet med studien är öka förståelsen för skolkuratorers yrkesroll och arbetssätt samt hur de beskriver det förebyggande arbetet med psykisk ohälsa bland högstadieelever. För att undersöka detta har vi genomfört semi-strukturerade intervjuer med tio skolkuratorer i Jönköpings län. LÄS MER

 5. 5. Adrenomedullins betydelse för patienter med diabetes mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Svensson Isabell; [2015]
  Nyckelord :Adrenomedullin; ADM; Diabetes Mellitus typ 2;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 1993 identifierades adrenomedullin (ADM) som är en 52 aminosyror långmultifunktionell peptid som utsöndras och syntetiseras från flera olika organ i kroppen. Exakt hur ADM verkar och utsöndras är ännu inte helt klarlagt. Friska personer har normalt en låg ADM,koncentration men vid olika sjukdomar stiger den. ADM påverkar bl. LÄS MER