Sökning: "Isabell Wahlsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabell Wahlsten.

  1. 1. Äldre personers upplevelser av att bo på ett särskilt boende : Det sista boendet i livet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

    Författare :Jennie Hillman; Isabell Wahlsten; [2020]
    Nyckelord :Elderly; Experience; Housing for the Elderly; Living environment; Boendemiljö; särskilt boende; upplevelse; äldre;

    Sammanfattning : Bakgrund: Världens befolkning blir allt äldre. Idag är 1 av 11 över 65 år men år 2050 kommer 1 av 6 vara över 65 år. Antalet äldre som är över 80 år och kräver insatser i form av hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet eller korttidsboende ökar. LÄS MER