Sökning: "Isabella Holmin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabella Holmin.

  1. 1. ÖVERSÄTTNING AV KULTURELLA REFERENSER I FILMER. Spanskspråkiga filmer med svenska undertexter

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Isabella Holmin; [2020-06-09]
    Nyckelord :Översättarprogrammet; Undertexter; spanska; svenska; ECR; film; kultur;

    Sammanfattning : När vi läser en översatt bok har vi endast måltexten framför oss. Men när vi ser på tv där det talas ett främmande språk kan vi samtidigt läsa undertexterna. Då har vi både käll- och måltext tillgängliga på samma gång. LÄS MER