Sökning: "Isabella Kindbom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Isabella Kindbom.

 1. 1. En utvecklad syn på relationen mellan revisor/redovisningskonsult och kund : Dess utformning och hantering

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Isabella Kindbom; Olivia Toverud Lööf; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Flexibilitet, permeabilitet och tillgänglighet - digitaliseringens effekter på relationen mellan arbete och övrigt liv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Linnéa Karlsson; Isabella Kindbom; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER