Sökning: "Isabella Lööf"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Isabella Lööf.

 1. 1. FYSIOTERAPI INOM ÄTSTÖRNINGSVÅRDEN. En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanna Köck Ekegren; Isabella Lööf; [2021-11-18]
  Nyckelord :Fysioterapi; Ätstörningar; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Ätstörningar kännetecknas av patologisk fixering vid vikt, mat och den egna kroppens utseende. Alla former av ätstörningar är associerade med kraftigt försämrad fysisk hälsa. Inom fysioterapi har kroppen, dess funktioner och rörelser alltid varit centralt. LÄS MER

 2. 2. "Jag kan stå här, i klänning" : En studie i ethos hos svenska kvinnliga partiledare

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Annie Larsson; [2021]
  Nyckelord :Retorik; Ethos; Partiledare; Svensk politik; Anna Kinberg Batra; Annie Lööf; Isabella Lövin;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En utvecklad syn på relationen mellan revisor/redovisningskonsult och kund : Dess utformning och hantering

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Isabella Kindbom; Olivia Toverud Lööf; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER