Sökning: "Isabella Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Isabella Larsson.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta under covid-19

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabella Larsson; Julia Nilsson; [2022-01-13]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenheter; Covid-19;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Världshälsoorganisationen deklarerade covid-19 som en pandemi den 11 mars 2020. För att minska smittspridningen krävdes åtgärder för att utforma en säker vård. LÄS MER

 2. 2. Why do female entrepreneurs decide to exit their ventures? : A qualitative study on the entrepreneurial exit decisions of female entrepreneurs in Sweden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :christa keza; Isabella Larsson; [2021]
  Nyckelord :Female entrepreneurship; entrepreneurial process; entrepreneurial exit;

  Sammanfattning : There are fewer female entrepreneurs than their male counterparts worldwide. This disparity persists even in countries like Sweden with the highest gender equality index scores and therefore presumed to be more gender equal. Moreover, women are underrepresented in the entrepreneurship literature. LÄS MER

 3. 3. E-mediers roll på svenska folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Isabella Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine librarians experiences on working with e-mediums and how the digital divide affects the visitors of the libraries possibilities to access information. The method for the study is qualitative interviews with librarians about the electronic section of the library. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av samvetsstress i palliativ vård : en kvalitativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabella Pillay; Johanna Larsson; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Moral distress; Nursing; Nurse; Palliative care; Omvårdnad; Palliativ vård; Samvetsstress; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta som sjuksköterska i palliativ vård innebär bland annat teamarbete, stöd till närstående och symtomlindring till patienter - i en miljö där arbetsbelastning många gånger är hög. Att möta etiskt svåra situationer och tvingas handla emot sina värderingar kan leda till samvetsstress. LÄS MER

 5. 5. "Jag kan stå här, i klänning" : En studie i ethos hos svenska kvinnliga partiledare

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Annie Larsson; [2021]
  Nyckelord :Retorik; Ethos; Partiledare; Svensk politik; Anna Kinberg Batra; Annie Lööf; Isabella Lövin;

  Sammanfattning : .... LÄS MER