Sökning: "Isabella Linder"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Isabella Linder.

 1. 1. Vad händer med väsentlig information när det blir obligatoriskt att redovisa en hållbarhetsrapport? En studie av redovisning för hållbarhet i stora svenska modeföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabella Linder; [2019-01-31]
  Nyckelord :Prop. 2015 16:193; Direktiv 2014 95 EU; hållbarhetsrapport; väsentlighet; lagkrav på hållbarhetsredovisning; CONI-modellen.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sedan räkenskapsåret 2017 är det obligatoriskt för större svenskaföretag att redovisa en hållbarhetsrapport. Syftet med lagkravet var att öka öppenheten för attstärka intressenternas förtroende för redovisningen och få de hållbarhetsrapporter som företaginom Europa presenterar att nå samma höga nivå. LÄS MER

 2. 2. Export Patterns of the Chinese Wine Industry

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Isabella Ankre; Olof Sandberg; [2010]
  Nyckelord :Linder hypothesis; China; Wine; FEVD;

  Sammanfattning : This paper intends to examine the trade patterns of a novelty export good, namely that of Chinese wine. An econometric model will be constructed aiming to explain the trade patterns of this good. The paper further wishes to incorporate the Linder hypothesis which contradicts the traditional Heckscher-Ohlin theory on trade. LÄS MER