Sökning: "Isabella Lindgren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Isabella Lindgren.

 1. 1. Upplevelse av skriftlig information inför självständig bortkoppling av cytostatikapump

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabella Lindgren; Jonna Midborn; [2021-06-28]
  Nyckelord :Egenvård; cytostatikabehandling; patientutbildning; onkologi; personcentrerad vård; kolorektalcancer; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kolorektalcancer är den tredje största cancerformen globalt och nationellt och tackvare nya behandlingsformer lever personer med kolorektalcancer längre med sin sjukdom.Behandling med cytostatikainfusion är vanligt. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ida Lindgren; Isabella Olsson; [2021]
  Nyckelord :Experiences; IBD; inflammatory bowel disease; nursing; women.; IBD; inflammatorisk tarmsjukdom; kvinnor; omvårdnad; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom räknas som en folksjukdom i Sverige. Tillstånden drabbar oftast personer i ett tidigt skede av livet och symtomen kommer i skov. LÄS MER

 3. 3. Martina di Poggio di Giugno : Analisi del trasferimento della linguacultura svedese di Astrid Lindgren in un contesto italiano, con particolare attenzione alla gestione dei realia

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Mendes Malin; [2017]
  Nyckelord :traduttologia; Martina di Poggio di Giugno; Astrid Lindgren; letteratura per l infanzia; realia; fenomeni culturospecifici; Pippi Calzelunghe; Kalle Blomkvist il Grande Detective; Bruno Osimo; traduzione dei realia; översättningsteori; Madicken på Junibacken; Astrid Lindgren; översättning av barnlitteratur; realia; kulturspecifika fenomen; Bruno Osimo; Pippi Långstrump; Mästerdetektiven Kalle Blomkvist;

  Sammanfattning : This thesis examines the translation of culture-specific phenomena in children’s literature with a theoretical framework based on “translation studies”. In the translation of children’s literature, translators generally choose translations that brings the content closer to the target culture, creating an “acceptable” translation. LÄS MER

 4. 4. Vad påverkar mäns uttag av föräldraledighet? : En kvantitativ studie om hur mäns sociala bakgrund påverkar deras uttag av föräldraledighet.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isabella Kaloudis; Malin Lindgren; [2015]
  Nyckelord :Föräldraledighet; ojämlikhet; föräldraförsäkring; socialisation; genusstrukturer; kvantitativ; OLS;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur social bakgrund påverkar mäns uttag av föräldraledighet. Enligt tidigare forskning råder en ojämn fördelning av föräldraledighetsuttag mellan könen. LÄS MER

 5. 5. STYRNING I ETT FAMILJEFÖRETAG I FINANSBRANSCHEN: EN FALLSTUDIE AV E. ÖHMAN J: OR FONDKOMMISSION AB

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Isabella Lindgren; Martina Lindh; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine what factors that influences the management control in a family business operating in a sector in which they are under-represented. We have therefore conducted a case study of a family business in the finance sector, E. Öhman J: or Fondkommission AB (Öhman). LÄS MER