Sökning: "Isabella Martin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Isabella Martin.

 1. 1. "Det kryllar ju av bovar och banditer där inne!" : En karaktärsanalys av brottslingarna i LasseMaja-serien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Isabella Immonen; [2016]
  Nyckelord :JerryMaya’s Detective Agency; criminal; felon; children’s literature; character analysis; LasseMajas Detektivbyrå; kriminell; brottsling; barnlitteratur; karaktärsanalys;

  Sammanfattning : This study examines how criminals are portrayed in Martin Widmark’s series of children’s detective stories, JerryMaya’s Detective Agency. The aim of the study is to find out what patterns and norms are communicated through this popular series for children aged seven to nine. LÄS MER

 2. 2. Blame games – en studie av ansvarsfrågan i fallet med Etiopiensvenskarna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isabella Wising; Ulrika Tauberman; [2012-09-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Blame games – en studie av ansvarsfrågan i fallet med EtiopiensvenskarnaFörfattare: Isabella Wising och Ulrika TaubermanUppdragsgivare: JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitetKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitetTermin: Vårterminen 2012Handledare: Nicklas HåkanssonSidantal: 59Antal ord: 19 886Syfte: Att undersöka hur blame games konstruerades i svenska dagstidningars bevakning av fallet med ”Etiopiensvenskarna” (Martin Schibbye och Johan Persson) under perioden 1 juli – 31 mars 2012.Metod: Kvalitativ textanalys enligt ECA (Ethnographic Content Analysis). LÄS MER