Sökning: "Isabelle Berggren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Isabelle Berggren.

 1. 1. Patienters upplevelse av att behandlas med immunterapi – En litteraturstudie.

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabelle Berggren; [2022-02-04]
  Nyckelord :immunterapi; livskvalitet; upplevelse; biverkningar; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Immunterapi är en behandlingsmetod som blivit framgångsrik de senaste åren och lyfts ofta fram som det stora genombrottet inom cancerforskningen och i dagsläget behandlas ett flertal cancerdiagnoser med denna typ av cancerläkemedel. Trots framgången inom immunterapi förekommer allvarliga biverkningar som kan vara svårbehandlade och kan kräva behandlingsavbrott. LÄS MER

 2. 2. "Det är en enormt stor utmaning" : Biståndshandläggares erfarenheter av att möta äldre med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Isabelle Andersson; Erica Berggren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Disappearing island states and human rights. Preservation of statehood and human rights in times of climate change.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabelle Berggren; [2019]
  Nyckelord :International law; human rights; climate change; states; Folkrätt; mänskliga rättigheter; miljö; statsbegreppet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Barns upplevelse av att leva med diabetes mellitus typ 1 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Evelina Blom; Isabelle Berggren; [2017]
  Nyckelord :children; diabetes mellitus type 1; experience; adolescence; living with;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att immunsystemet ser betacellerna i bukspottskörteln som främmande och angriper dem. Cellerna kan då inte producera insulin längre, vilket är ett livsviktigt hormon för kroppen. I Sverige insjuknar cirka två barn varje dag i diabetes mellitus typ 1. LÄS MER