Sökning: "Isabelle Bergman"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Isabelle Bergman.

 1. 1. I skuggan av prispallen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; Psykisk Ohälsa; Friidrott; Elin Westerlund; Göran Kenttä; Peter Mattson; Riksidrottsförbundet;

  Sammanfattning : I skuggan av prispallen Elin Westerlund är 28 år gammal och Sveriges bästa kvinnliga häcklöpare. Hon drömmer om OS, men kämpar för att överleva vardagen. Utanför friidrotten le- ver hon som ensamstående småbarnsmamma och en historia avätstörningar och prestationsångest. LÄS MER

 2. 2. Hägnstorlekens betydelse för fårs aktivitet och uppvisande av positiva beteenden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Isabelle Bergman Karlsson; [2018]
  Nyckelord :får; hägn; storlek; aktivitet; positiva känslor; beteenden; välfärd;

  Sammanfattning : Animals who live in captivity has a limited area to live on which can affect their life quality and natural social behaviors. Animals at a zoo meet a lot of known and unknown humans every day, and that can be both positive and negative for the animals. LÄS MER

 3. 3. The User Experience Perspective of Internet of Things Development

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Johanna Bergman; Isabelle Johansson; [2017]
  Nyckelord :User Experience; Internet of Things; data-driven; development process; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In current research of Internet of Things (IoT), there is limited research on the user perspective and even less on how companies operating in the field consider User Experience (UX) when developing for IoT. The aim of this thesis is to investigate how UX is considered during the development process of IoT. LÄS MER

 4. 4. Hot, våld och trakasserier i skolan : Hur påverkas utsatta lärare och vilken betydelse har socialt stöd?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Isabelle Bergman; Ida Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Våld; hot; sexuella trakasserier; socialt stöd; lärares arbetsmiljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ekonomisk utsatthet, socialt utanförskap, politiskt missnöje eller rasism? : Varför röstar svenska väljare på Sverigedemokraterna?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emma Nordmark; Isabelle Bergman; [2014]
  Nyckelord :The Sweden Democrats; voters of the Sweden Democrats; skepticism towards immigrants; social isolation; political dissatisfaction; Sverigedemokraterna; SD-väljare; invandrarskeptisism; social isolering; politiskt missnöje;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att förklara vilka sociala och värderingsmässiga faktorer som ökar svenska väljares benägenhet att rösta på Sverigedemokraterna samt undersöka om den mediala och allmänt vedertagna föreställningen om SD-väljaren stämmer. Detta undersöktes med bivariata analyser och ett antal binära logistiska regressionsanalyser. LÄS MER