Sökning: "Isabelle Björklund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Isabelle Björklund.

 1. 1. "Jag kommer aldrig glömma barnen, de barnen jag haft" : En intervjustudie av ambulanssjuköterskors erfarenheter av hjärtstopp hos barn

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mattias Björklund; Isabelle Bronemo; [2021]
  Nyckelord :Hjärt- och lungräddning; Hjärtstopp hos barn; Ambulanssjuksköterska; Erfarenheter; Copingstrategier.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp på barn är ovanliga larm som ambulanssjuksköterskor kan behöva ställas inför. Inför dessa larm behöver ambulanssjuksköterskor förbereda sig utifrån den information som ges av SOS. Ambulanssjuksköterskor har ett stort ansvar eftersom rollen innebär den högsta medicinska kompetensen i ambulansen. LÄS MER

 2. 2. Skumproblematik i avloppsreningen vid Holmen Bravikens pappersbruk : Orsak och lösningsförslag

  Master-uppsats,

  Författare :Isabelle Björklund; [2021]
  Nyckelord :massa- och pappersbruk; slamsvällning; COD:N:P; Extracellulära polymera ämnen; LSP; PCA; vedkomponenter;

  Sammanfattning : The treatment of industrial wastewater is an important measure to prohibit eutrophication and intoxication of lakes and oceans. Major industries often have location-basedwastewater treatment and to avoid undesired effluents it is essential to make it robust. LÄS MER

 3. 3. Energi‐ och miljöoptimering av  Lurbo ridanläggning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Martina Johansson; Ylva Bellander; Isabelle Björklund; Julia Dahlström; Lisa Selin; Emma Larsson; [2018]
  Nyckelord :Solceller; ridanläggning; dagvattenhantering; gödselhantering;

  Sammanfattning : Målsättningen med projektet var att miljö- och energioptimera Lurbo ridanläggning med avseende på deras egna miljömål som innebär att de siktar mot att bli den miljövänligaste ridanläggningen i Sverige. Det som har tagits i beaktande är solenergi, gödsel- och dagvattenhantering. LÄS MER

 4. 4. Re-design av StretchFlex UF : Skapandet av en stärkande visuell profil åt StretchFlex UF

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Isabelle Björklund; Anny Wang; [2015]
  Nyckelord :Re-design; grafisk design; visuell profil; logotyp; visuell kommunikation; varumärke;

  Sammanfattning : This paper presents the creation of a strengthening visual profile for StretchFlex UF. The project consists of an external as well as an internal part. The external part is on the order of the company StretchFlex. LÄS MER

 5. 5. En snygg fasad är inte allt : En studie om tillit och säkerhet inom svensk e-handel

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Jonas Nestlander; Isabelle Björklund; [2014]
  Nyckelord :Trust; E-commerce; Security; Webshop; Graphic design; Tillit; E-handel; Säkerhet; Webbshop; Grafisk design;

  Sammanfattning : Trust is the most important thing for a webshop. The consumers must be able to feel trust to choose to submit their personal information to a webshop. In this study we examine the impact that design has on the consumers trust and confidence. We study six consumers that are engaged in e-commerce in their everyday life. LÄS MER