Sökning: "Isabelle Björklund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Isabelle Björklund.

 1. 1. Energi‐ och miljöoptimering av  Lurbo ridanläggning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Martina Johansson; Ylva Bellander; Isabelle Björklund; Julia Dahlström; Lisa Selin; Emma Larsson; [2018]
  Nyckelord :Solceller; ridanläggning; dagvattenhantering; gödselhantering;

  Sammanfattning : Målsättningen med projektet var att miljö- och energioptimera Lurbo ridanläggning med avseende på deras egna miljömål som innebär att de siktar mot att bli den miljövänligaste ridanläggningen i Sverige. Det som har tagits i beaktande är solenergi, gödsel- och dagvattenhantering. LÄS MER

 2. 2. Re-design av StretchFlex UF : Skapandet av en stärkande visuell profil åt StretchFlex UF

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Isabelle Björklund; Anny Wang; [2015]
  Nyckelord :Re-design; grafisk design; visuell profil; logotyp; visuell kommunikation; varumärke;

  Sammanfattning : This paper presents the creation of a strengthening visual profile for StretchFlex UF. The project consists of an external as well as an internal part. The external part is on the order of the company StretchFlex. LÄS MER

 3. 3. En snygg fasad är inte allt : En studie om tillit och säkerhet inom svensk e-handel

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Jonas Nestlander; Isabelle Björklund; [2014]
  Nyckelord :Trust; E-commerce; Security; Webshop; Graphic design; Tillit; E-handel; Säkerhet; Webbshop; Grafisk design;

  Sammanfattning : Trust is the most important thing for a webshop. The consumers must be able to feel trust to choose to submit their personal information to a webshop. In this study we examine the impact that design has on the consumers trust and confidence. We study six consumers that are engaged in e-commerce in their everyday life. LÄS MER