Sökning: "Isabelle Ferm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabelle Ferm.

  1. 1. Har blåbär en blodtryckssänkande effekt hos män och kvinnor med metabola syndromet? - en systematisk översiktsartikel

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Isabelle Ferm; Johanna Andersson; [2020-06-22]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : SammanfattningTitel: Har blåbär en blodtryckssänkande effekt hos män och kvinnor medmetabola syndromet?Författare: Isabelle Ferm och Johanna AnderssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-25Bakgrund: Metabola syndromet (MetS) är ett samlingsnamn för olika riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar där bland annat högt blodtryck ingår. Antalet individer med MetS ökar globalt och för att förebygga och behandla riskfaktorerna är det fördelaktigt med en kost rik på frukt, grönsaker och kostfibrer. LÄS MER