Sökning: "Isabelle Forslund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Isabelle Forslund.

 1. 1. Individ och skolmåltid : En kvalitativ studie om kostansvarigas syn på vegankostens plats i den kommunala grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Isabelle Björkman; Lina Forslund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Intresset för veganism har senaste åren ökat i Sverige och likaså har specialkoster i grundskolan. Skolmåltiden i grundskolan ska enligt skollagen vara näringsriktig, kostnadsfri och säker, men inga tydliga riktlinjer finns kring bemötandet av önskemål baserade på etiska ställningstaganden. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV PALLIATIVOMVÅRDNAD : - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Isabelle Forslund; Linnea Edström; [2019]
  Nyckelord :KASAM; litteraturöversikt; omvårdnad; palliativ vård; sjuksköterskan; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården är en helhetsvård som sjuksköterskan är högst involveradi. Sjuksköterskans roll innebär att vårda och vara närvarande, vilket kan generera storakänslomässiga utmaningar.Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till patienter sombefinner sig i ett palliativt skede. LÄS MER