Sökning: "Isabelle Henningsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Isabelle Henningsson.

 1. 1. Stenhårda kvinnor som stannar inom gruvindustrin : Kvinnliga mellanchefers upplevelser av en mansdominerad bransch

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Emma Henningsson; Isabelle Sandström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka kvinnliga mellanchefers upplevelser av arbetstillfredsställelse, lojalitet mot organisationen och betydelsefulla faktorer för att vilja stanna kvar i en mansdominerad gruvindustri. Studien utgick från en kvalitativ metod och sju semistrukturerade intervjuer genomfördes. LÄS MER

 2. 2. Motiveras, aktiveras och slussas vidare

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Isabelle Henningsson; Maja Enarsson; [2019]
  Nyckelord :diskurser; ekonomiskt bistånd; organisering; omvärld; management;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vem är skurk och vem är stackare? : Social kategorisering och tillhörighet- en sociologisk studie om socionomstudenters bedömning av normbrytande handlingar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Gustaf Kangeryd; Isabelle Henningsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER