Sökning: "Isabelle Holm"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Isabelle Holm.

 1. 1. A New Working Life : -The Effects of Covid-19 in a Non-profit Organisation with a Core in Corporate Social Responsibility Work in Spain

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Hellsten; Isabelle Holm; [2022]
  Nyckelord :Organisational culture; corporate social responsibility; non-profit; Covid-19; mental disability;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic has resulted in big changes in the working life for everybody. These changes have been extra hard on people with disabilities and individuals within marginalised groups. This group of people are more often hired by non-profit organisations over organisations that seek profit. LÄS MER

 2. 2. Den kvinnliga konsumentens upplevelse av förtroendeprocessen på ett modeinriktat e-handelsföretags webbutik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Lovisa Berlind; Isabelle Holm; [2020]
  Nyckelord :förtroende; förtroendeprocessen; kvinnliga konsumenten; kognitivt förtroende; e-handel; webbutik.; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Retailbranschen har under de senaste åren genomgått en radikal förändring där allt större fokus har flyttats mot e-handeln. E-handelskonsumenter upplever ofta en osäkerhet och en känsla av risktagande på grund av orealistisk produktexponering, inkorrekt produktinformation, osäkerhet kring betalning, datainsamling samt produkternas kvalitet och material. LÄS MER

 3. 3. Känner du dig bevakad på internet? Klicka här : Studie om hur köpintentionen hos konsumenter tillhörande olika personlighetsdimensioner påverkas av Online Behavioral Advertising

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Isabelle Jarrolf; Sonia Holm; [2019]
  Nyckelord :Big Five; Big data; Online Behavioral Advertising; Theory of Planned Behavior;

  Sammanfattning : This study discusses Online Behavioral Advertising (OBA), which fundamentally consists of collected data about a person’s online behavior. The phenomena are made possible via the use of cookies on webpages and social media, which the user needs to accept to access the platform. LÄS MER

 4. 4. I skuggan av prispallen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; Psykisk Ohälsa; Friidrott; Elin Westerlund; Göran Kenttä; Peter Mattson; Riksidrottsförbundet;

  Sammanfattning : I skuggan av prispallen Elin Westerlund är 28 år gammal och Sveriges bästa kvinnliga häcklöpare. Hon drömmer om OS, men kämpar för att överleva vardagen. Utanför friidrotten le- ver hon som ensamstående småbarnsmamma och en historia avätstörningar och prestationsångest. LÄS MER

 5. 5. Förbättrad ergonomi för en mer brukarvänlig förarmiljö på Driver Test Station+

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Isabelle Buonassisi; Ellen Holm; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER