Sökning: "Isabelle Ingre"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabelle Ingre.

  1. 1. Att ge för att få : En undersökning av produktens betydelse vid donation till välgörenhet

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Evelina Oliverot; Sara Azargoon; Isabelle Ingre; [2014]
    Nyckelord :Köpbeteende; Givarbeteende; Offentlig konsumtion; Symbolisk välgörenhetsprodukt; Ideella organisationer;

    Sammanfattning : .... LÄS MER