Sökning: "Isabelle Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Isabelle Karlsson.

 1. 1. It’s What’s Inside That Matters - How an MNC’s internal corporate communication can be designed to be effective and engaging

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Maja Karlsson; Isabelle Klingstedt; [2019-08-08]
  Nyckelord :Internal Corporate Communication; Communication Channels; Content; Effective Communication; Employee Engagement;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Kunskapskraven i praktiken : en studie av svensklärares uppfattningar om kunskapskraven i Lgy 11

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Isabelle Karlsson; [2019]
  Nyckelord :betygssättning; bedömning; likvärdighet; Lgy 11; Lpf 94; grading; assessment; equivalence; svenska språket; svenskundervisning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att ge en bild av hur lärare upplever att kunskapskraven i svenska på gymnasienivå fungerar som arbetsredskap i deras dagliga arbete. Med lärares dagliga arbete menas planering, bedömning och betygssättning utifrån kunskapskraven. LÄS MER

 3. 3. Konfessionell eller icke-konfessionell religionsundervisning? : En studie om religionsundervisning ur ett svenskt och ett internationellt forskningsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Isabelle Karlsson; Lina Fjällby Johansson; [2018]
  Nyckelord :konfessionell; icke-konfessionell; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Det här är en strukturerad litteraturstudie med syftet att analysera och diskutera vad den ämnesdidaktiska forskningen säger om konfessionell och icke-konfessionell religionsundervisning ur ett internationellt perspektiv. Med hjälp av manuella sökningar och databassökningar har relevant forskning inom ämnet hittats och bearbetats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Depoliticizing feminism? The transformation of an ideology-charged concept in a nation branding context

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Isabelle Karlsson; [2018]
  Nyckelord :nation branding; public diplomacy; diplomacy; feminism; critical perspec- tive; discursive closure; systematically distorted communication; power struggle; Social Sciences;

  Sammanfattning : Although feminism is an ideologically-charged concept that allows for various interpretations, Sweden employs a feminist foreign policy with the aim of gender equality. Sweden also seizes the value of feminism in its nation branding efforts. This study problematizes Sweden’s use of feminism as nation branding concept. LÄS MER

 5. 5. Hägnstorlekens betydelse för fårs aktivitet och uppvisande av positiva beteenden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Isabelle Bergman Karlsson; [2018]
  Nyckelord :får; hägn; storlek; aktivitet; positiva känslor; beteenden; välfärd;

  Sammanfattning : Animals who live in captivity has a limited area to live on which can affect their life quality and natural social behaviors. Animals at a zoo meet a lot of known and unknown humans every day, and that can be both positive and negative for the animals. LÄS MER