Sökning: "Isabelle Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Isabelle Larsson.

 1. 1. Förskolans undervisning med digitala verktyg : En kvalitativ studie om hur förskollärare planerar, genomför och reflekterar över undervisningen innehållande teknik och digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Isabelle Svanegård; Matilda Larsson; [2021]
  Nyckelord :Digital competence; Digital tools; Preeschool; Preschool teachers; Technical education; Digital kompetens; Digitala verktyg; Förskola; Förskollärare; Teknikundervisning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to find out how the preschool teachers plan, implements and reflect their education containing technology and digital tools. In order to find out qualitative interviews has been conducted with three preschool teachers, the same preschool teachers has also participated during observation where they have conducted an activity containing digital tools. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering i bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Agnes Serrander; Isabelle Larsson; [2021]
  Nyckelord :arts education; digitalization; digital tools; digital technology; didactic design; implementation of technology; technological progress in arts education; bildundervisning; digitalisering; digitala tekniker; digitala verktyg; didaktisk design; digital implementering;

  Sammanfattning : This study aims to explore how today's digitalization looks in art specific educational research, bylooking at how teaching and teachers act towards digital techniques and tools to developstudents’ knowledge and abilities in arts education. The overview is constructed by a systematicsearch on two different databases. LÄS MER

 3. 3. Metoder för att reducera patienters oro och ångest vid magnetkameraundersökningar: Förbättring av patientupplevelsen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Sofia Larsson; Isabelle Odeback; [2020-08-05]
  Nyckelord :Magnetisk resonanstomografi; upplevelser; ångest; oro; rädsla; reducera ångest; metoder; interventioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Magnetkameraundersökningar är en allt mer växande bilddiagnostisk metod som innefattar en högteknologisk miljö. Magnetkamerans miljö består av starka magnetfält och höga ljudnivåer som kan uppfattas som skrämmande. LÄS MER

 4. 4. Kampen mot klockan! Hur väntetiderna påverkar barn och unga inom psykiatrin: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Isabelle Andersson; Malin Damberg Larsson; [2020]
  Nyckelord :Child and Adolescent Mental Health Services; Early Intervention; Literature Review; Long Wait Times.; Barn och ungdomspsykiatrin; Litteraturöversikt; Lång väntelista; Tidig intervention.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga, medan väntetiderna på många enheter blir längre och längre. Psykisk ohälsa kan påverka barn och ungas välbefinnande samt hela barnets familj. Grundläggande omvårdnadsbehov kan bli lidande. Det satsas stora pengar inom området, men förändringarna har hittills uteblivit. LÄS MER

 5. 5. "Frånvaro, idrottsämnets största utmaning?” : En intervjustudie om flickors ickedeltagande

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alicia Fogelberg; Isabelle Larsson; [2020]
  Nyckelord :idrottsundervisning; frånvaro; gymnasiet; flickor;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka varför fem flickor på en gymnasieskola uteblir från undervisningen i Idrott och hälsa 1. Frågeställningarna som vi valt att ta reda på är följande: Hur tänker eleverna om innehållets betydelse för deltagande? Hur ser eleverna på samundervisning och deltagande i ämnet idrott och hälsa? Vad motiverar eleverna att delta i idrott och hälsa? Denna studie har gjorts med en kvalitativ ansats, då intervjuer med fem flickor genomförts på en gymnasieskola. LÄS MER