Sökning: "Isabelle Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Isabelle Lindgren.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter avarbetsrelaterad stress : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Stina Celander; Isabelle Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Management; Nurses; Occupational stress.; Arbetsrelaterad stress; Hantering; Sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det intensiva och påfrestande arbetet inom hälso- och sjukvården visade sig kunna leda till arbetsrelaterad stress. En hög arbetsbelastning, personalbrist och överbeläggningar var orsaker som kunde öka stressen hos sjuksköterskorna. LÄS MER

 2. 2. Customer engagement : A study of consumers interaction with fashion brands on social media

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabelle Bylund; Susanne Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Two-way communication; customer engagement; social media; purchase intention; fashion brands;

  Sammanfattning : Social media is widely expanded worldwide with increasing number of users in social networks. Social media allows the consumers to connect directly with companies, which has led to a shift from traditional one-way communication to a two-way communication between both consumer to company and consumer to consumer. LÄS MER

 3. 3. Semantisk interoperabilitet för hantering av XML

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ida Lindgren; Isabelle Norman; [2014]
  Nyckelord :XML; Semantic interoperability; IT-artifact; Ontology; Semi-structured data; Design Science; XML; Semantisk interoperabilitet; IT-artefakt; Ontologi; Semistrukturerad data; Design Science;

  Sammanfattning : Business Analytics används idag i ökad grad i organisationer som grund till beslutsfattande. Ett av villkoren för att kunna använda sig av Business Analytics för att utföra analyser av data från olika källor är att det finns interoperabilitet mellan dem. LÄS MER

 4. 4. Bli hälsosam och smal och passa in i dagens medieideal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Bengtsson; Isabelle Lindgren; [2013-06-25]
  Nyckelord :Diskursanalys; magasin; media; träning;

  Sammanfattning : Massmedia har en stor roll i dagens förmedling av hälsobudskap och är ett organ som når ut till en stor population. Många av de hälsobudskap som presenteras handlar om träning och fysisk aktivitet och genom medias sätt att framställa detta skapas ideal och normer inom ämnet. LÄS MER

 5. 5. The Art of Keeping a Contractor : A Study of How to Strengthen the Thread that Ties a Contractor to a Competence Agency

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell marknadsföring och industriell ekonomi

  Författare :Isabelle Lindgren; [2009]
  Nyckelord :contractor; competence agency; HRM; employer branding;

  Sammanfattning : This thesis explores the fields of contracting and competence agencies. Itfocuses on the relationship between contractors and their agencies, and aims toidentify the expectations that contractors have on competence agencies and theactivities that can be undertaken by the agencies in order to improve andstrengthen the relation. LÄS MER