Sökning: "Isabelle Lindström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Isabelle Lindström.

 1. 1. Hästunderstödda insatser - OHI-certifierade arbetsterapeuters, fysioterapeuters & sjuksköterskors perspektiv på interventionens betydelse för klientens aktivitetsförmåga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Isabelle Lindström; Daniella Brink; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Aktivitetsförmåga; Hästunderstödda insatser; OHI-certifiering; Occupational therapy; Occupational performance; Equine assisted therapy; OHI-certification; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Olika faktorer utgör en persons förmåga till att utföra aktiviteter, dvs. en persons aktivitetsförmåga. Hästunderstödda insatser (HUI) är en typ av aktivitet och behandlingsform. För bästa effekt bör den utföras av en utbildad ridterapeut. LÄS MER

 2. 2. Nearshoring : motiv och barriärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Annie Sandquist; Kajsa Lindström; Isabelle Alm; [2020]
  Nyckelord :Sourcing; Nearshoring; Farshoring; Clothing industry; Västra Götaland; Motives; Barriers; Segment; Sourcing; Nearshoring; Farshoring; Klädbranschen; Västra Götaland; Motiv; Barriärer; Segment;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka motiv samt barriärer svenska klädföretag ser rörande sina sourcing beslut, med fokus på nearshoring och farshoring. Vidare undersöks även hur dessa motiv och barriärer skiljer sig åt beroende på vilket segment klädföretaget inriktar sig på. LÄS MER

 3. 3. The challenge of merging cultures

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Cathrine Engwall; Isabelle Lindström; [2013]
  Nyckelord :Corporate culture; Mergers and acquisitions; Change management; Vasakronan;

  Sammanfattning : The desire to achieve synergies and gain competitive advantage has made mergers and acquisitions an increasingly common part of organizational life. However, the outcomes of mergers often differ from the expected in a negative way and difficulties in integrating the corporate cultures have been indicated to play an important role in this. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar New Public Management en organisations effektivitet?: En fallstudie av Stockholms Stads Parkerings AB och Stockholms Trafikkontor

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Linn Blomqvist; Isabelle Lindström; [2010]
  Nyckelord :New Public Management; efficiency; public sector; Stockholm; parking;

  Sammanfattning : This thesis investigates how the level of implementation of New Public Management affects an organization’s efficiency. According to theory, a high level of implementation leads to a more efficient organization. This thesis is based on two case studies conducted on two units within Stockholms Stad. LÄS MER