Sökning: "Isabelle Ståhl"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Isabelle Ståhl.

 1. 1. Din kropp är här, men du är någon annanstans : Depersonalisation i Just nu är jag här (2017)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jennifer Plejbo; [2019]
  Nyckelord :depersonalisation; existentialism; filosofi; psykiatri; Ståhl;

  Sammanfattning : Uppsatsen består av en komparativ läsning av Isabelle Ståhls debutroman Just nu är jag här och hennes idéhistoriska magisteruppsats Jag är någon annan: Psykiatrikerna Karl Jaspers och Viktor Emil von Gebsattels filosofiska perspektiv på depersonalisation med avseende på depersonalisationsproblematik. Syftet är att utifrån Ståhls magisteruppsats belysa både romanens huvudkaraktärs livsproblematik samt att argumentera för att romanen kan läsas i en existentiell litterär tradition. LÄS MER

 2. 2. ”Det här budskapet kommer ju inte att nå fram till dom männen som skulle behöva det” : En studie om mäns upplevelser av #metoo

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elisabeth Lockner; Isabelle Ståhl; [2018]
  Nyckelord :#metoo; svårigheter; påverkansfaktorer; förändring; ambivalens; manliga hierarkier; feministiska rörelser; feministiska män;

  Sammanfattning : I den här undersökningen syftade vi till att fånga en grupp mäns upplevelser av det digitala fenomenet #metoo. Vad har dessa män upplevt för svårigheter i samband med #metoo samt hur de har upplevt att #metoo har påverkat dem. Informanterna i studien valdes via ett strategiskt urval. LÄS MER

 3. 3. Jag är någon annan : Psykiatrikerna Karl Jaspers och Viktor Emil von Gebsattels filosofiska perspektiv på depersonalisation

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Isabelle Ståhl; [2013]
  Nyckelord :depersonalisation; Psychological Anthropology; Philosophical Anthropology; depersonalization; derealisation; derealization; antroplogical psychiatry; existential feelings; existential psychiatry; mental illness; Karl Jaspers; Viktor Emil von Gebsattel; early psychiatry; DSM; Pierre Janet; subject philosophy; self; Depersonalisation; Psychologische Anthropologie; Philosophische Anthropologie; anthropologischen Medizin; Depersonalisation; Realitätsverlust; derealization; anthropologische Psychiatrie; existenzielle Gefühle; existentielle Psychiatrie; psychische Erkrankungen; Karl Jaspers; Viktor Emil von Gebsattel; Psychiatrie; DSM; Pierre Janet; depersonalisation; derealisation; filosofisk antropologi; existentiell; psykiatri; psykiska sjukdomar; gränstillstånd; Karl Jaspers; Viktor Emil von Gebsattel; tidig psykiatri; DSM; Pierre Janet; subjektfilosofi;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka psykiatrikerna och filosoferna Viktor Emil von Gebsattels och Karl Jaspers föreställningar om ett psykiskt fenomen de besriver som depersonalisation. Uppsatsen analyserar deras respektive föreställningar om fenomenet med särskilt tonvikt på skärningspunkter mellan psykiatri och filosofi. LÄS MER

 4. 4. Mellan varat och intet : En analys av Levinas begrepp "det finns" och dess relation till Heideggers "vara"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Isabelle Ståhl; [2011]
  Nyckelord :levinas; heidegger; materialitet; det finns; Il y a; ångest; sömnlöshet; varat; fundamentalontologi; långtråkighet; kastadhet;

  Sammanfattning : Avsikten med min uppsats är att analysera Levinas begrepp Il y a, det finns,som han utvecklar som en del av sin kritik mot Heideggers fundamentalontologi. Levinas diskussion om det finns är riktad mot Heideggers idé att ångesten utsätter oss för intet, något som Levinas motsätter sig eftersom han menar att man aldrig kan nå intet i livet. LÄS MER