Sökning: "Isabelle Straum"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabelle Straum.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av stress i arbetet : En litteraturöversik

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

    Författare :Isabelle Straum; Magdalena Nyman; [2020]
    Nyckelord :Hierarchy; Nurses; Occupational stress; Work experience; Workplace environment;

    Sammanfattning : Background: Stress is a person's biological response to pressure; it may be positive or negative depending on the amount of stress. Too much stress may result in physical or psychological sickness. Nurses in Sweden have laws and constitutions to follow as well as a description of competence. LÄS MER