Sökning: "Isabelle Svanegård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabelle Svanegård.

  1. 1. Förskolans undervisning med digitala verktyg : En kvalitativ studie om hur förskollärare planerar, genomför och reflekterar över undervisningen innehållande teknik och digitala verktyg

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

    Författare :Isabelle Svanegård; Matilda Larsson; [2021]
    Nyckelord :Digital competence; Digital tools; Preeschool; Preschool teachers; Technical education; Digital kompetens; Digitala verktyg; Förskola; Förskollärare; Teknikundervisning;

    Sammanfattning : The aim of this study is to find out how the preschool teachers plan, implements and reflect their education containing technology and digital tools. In order to find out qualitative interviews has been conducted with three preschool teachers, the same preschool teachers has also participated during observation where they have conducted an activity containing digital tools. LÄS MER