Sökning: "Isak Bengtsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Isak Bengtsson.

 1. 1. Varierad undervisning och dess påverkan på elevers kunskapsinhämtning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Isak Huynh; Linn Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I vår kunskapsöversikt har vi arbetat kring frågeställningen “Vilka argument finns det för att en varierad undervisning skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling i religionsundervisningen?” Samt belyses motargument som finns och som pekar på att den varierande undervisningen kan utgöra ett hinder för kunskapsinhämtningen.  I informationssökandet om kunskapsöversikten har vi sökt på olika databaser och nyckelord för att få fram så stort urval av artiklar, rapporter och avhandlingar som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Produktivitet och effektivitet hos tjänstemän som arbetar på distans hemifrån : - En flerfallsstudie med tolv tjänstemän

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Måns Tjelander; Isak Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Telecommuting; teleworking; productivity; efficiency and effectiveness.; Distansarbete; hemarbete; produktivitet och effektivitet.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning framställer ofta distansarbete som en produktivare metod än att arbeta på arbetsplatsen. Syftet med denna studie är att undersöka åsikter om distansarbete hemifrån samt hur de individer som arbetar som tjänstemän upplever att deras produktivitet och effektivitet påverkas i samband med detta. LÄS MER

 3. 3. Kan Bitcoin bli framtidens betalningsmedel i utvecklingsländer?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Gustaf Starbrant; Isak Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Betalningsmedel; Bitcoin; blockkedjetekniken; digital valuta; möjligheter; risker; utvecklingsländer;

  Sammanfattning : Titel: Kan Bitcoin bli framtidens betalningsmedel i utvecklingsländer? Författare: Isak Bengtsson och Gustaf Starbrant Bakgrund och problemdiskussion: I utvecklingsländer finns det betydande grupper människor som inte har tillgång till ett fungerande bankkonto. Detta skapar problem i form av finansiellt utanförskap för vissa befolkningsgrupper. LÄS MER

 4. 4. En praktisk studie kring utvecklingen av webbapplikationen Studentlunchen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anna Adlercreutz; Oskar Ahlstedt; Linnéa Bengtsson; Andreas Månsson; Gustaf Romell; Isak Stigson; Tobias Sund; Lisa Wedlund; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report declares the experiences and results arrived from the development process around the e-shop Studentlunchen. Studentlunchen is a web application to be used by students to order lunch during weekdays. LÄS MER