Sökning: "Isak Berge"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Isak Berge.

 1. 1. Vilka dör hemma? En registerbaserad studie om palliativ vård i det egna hemmet.

  Magister-uppsats,

  Författare :Isak Berge; Emma Falk; [2017-01-05]
  Nyckelord :delaktighet; dödsplats; folkhälsa; hemmet; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En allt äldre befolkning leder till ökade behov av palliativ vård och är därmed en viktig folkhälsofråga. Att dö i det egna hemmet är ovanligt i Sverige. Internationella studier visar på att de flesta vill dö i det egna hemmet men att detta sällan infrias samt att önskan om dödsplats ofta är okänd. LÄS MER

 2. 2. Professionens samhällsmandat och myten om Florence Nightingale - Sjuksköterskestudenters uppfattningar om Florence Nightingale

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isak Berge; Amanda Wilkens; [2010-11-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Florence Nightingale var på många sätt startskottet för sjuksköterskeyrkets professionsutveckling. Profession kan i allmänt språkbruk innebära detsamma som yrke, men innebär mycket mer i samhällsvetenskaplig terminologi. LÄS MER