Sökning: "Isak Engdahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Isak Engdahl.

 1. 1. Att inte kunna utvisas - asylsökandes narrativ om inkludering och exkludering i kraft av praktiska verkställighetshinder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isak Engdahl; [2018]
  Nyckelord :asylsökande; praktiska verkställighetshinder; limbo; narrativ; social inklusion; exkludering; liminalitet; socialt kapital; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vissa asylsökande får ett utvisningsbeslut som inte kan verkställas och stannar i Sverige utan uppehållstillstånd. Syftet med denna fallstudie är att undersöka berättelser från personer som är föremål för sådana praktiska verkställighetshinder om deras livssituation. LÄS MER

 2. 2. Den tillrättalagda kunskapen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Isak Engdahl; Semir Mulisic; [2016]
  Nyckelord :utvärderingspolicy; kunskapmakt; resultatsstyrning; styrningsmentalitet; styrningstekniker; SIDA; policyanalys; subjektifiering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Föreliggande kvalitativa textstudie undersöker SIDAs utvärderingspolicy genom att anlägga en kritisk konstruktivistisk metod och teori inspirerad av Carol Bacchi. Studien avser belysa hur utvärderingar skapas som en ‘lösning’ för att möta konstruerade ‘problem’. LÄS MER