Sökning: "Isak Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Isak Gustafsson.

 1. 1. Investment Companies and Predictable Returns

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Timmy Gustafsson; Isak Mölzer; [2021]
  Nyckelord :Predictable returns; Limited attention; Investment company; Economic links; Net asset value discount premium;

  Sammanfattning : This paper investigates investors' limited attention through Swedish investment companies and their respective underlying portfolios. The results indicate that there is no systematic lag in the stock price of investment companies relative to their underlying portfolios, implying that investors are attentive to the information of the underlying portfolio when valuing the investment company. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar icke-värdeskapande aktiviteter genomloppstiden : En fallstudie på KraftPowercon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Anton Rosén; Isak Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Lean production; value-mapping-stream; non-value adding activities; efficiency; facility planning; Lean Production; värdeflödesanalys; icke-värdeskapande aktiviteter; effektivisering; anläggningsplanering;

  Sammanfattning : Studien genomförs i form av en fallstudie, på företaget KraftPowercon. I dagens industrier är det viktigt att alltid sträva efter att effektivisera, en kortare genomloppstid leder till ökad konkurrenskraft och flexibilitet i snabba ändringar i efterfrågan och kundkrav. LÄS MER

 3. 3. Digital dashboard as an information channel in office environments

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Isak Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Workplaces way of communicating and sharing information has changed trough out the years, and digitalization has given new opportunities to how workplaces can communicate using technology. A popular tool used for presenting information is large digital screens. LÄS MER

 4. 4. CodeBuddy : Development of a programming assistance marketplace as a web application

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Filip Renholm; Fredrik Möller; Isak Jansson; Klara Gustafsson; Leo Johansson Lara; Linus Bodeström Eriksson; Ludwig Thaung; Vendela Egondotter; [2018]
  Nyckelord :Consumer trust; trust; web application; web programming; web design; visual design; C2C; e-shop; e-commerce; TDDD83; Kundtrovärdighet; trovärdighet; webbapplikation; webbprogrammering; webbdesign; visuell design; e-shop; e-handel; TDDD83;

  Sammanfattning : According to a study at Linköping University, students who study programming need additional assistance beyond the help provided in the course. According to the same survey, the majority of these students indicate that they would pay for private tuition in programming. LÄS MER

 5. 5. Way Out West- Dance to the sustainability discourse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isak Gustafsson; Vincent Thermaenius; [2016-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER