Sökning: "Isak Gustafsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Isak Gustafsson.

 1. 1. CodeBuddy : Development of a programming assistance marketplace as a web application

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Filip Renholm; Fredrik Möller; Isak Jansson; Klara Gustafsson; Leo Johansson Lara; Linus Bodeström Eriksson; Ludwig Thaung; Vendela Egondotter; [2018]
  Nyckelord :Consumer trust; trust; web application; web programming; web design; visual design; C2C; e-shop; e-commerce; TDDD83; Kundtrovärdighet; trovärdighet; webbapplikation; webbprogrammering; webbdesign; visuell design; e-shop; e-handel; TDDD83;

  Sammanfattning : According to a study at Linköping University, students who study programming need additional assistance beyond the help provided in the course. According to the same survey, the majority of these students indicate that they would pay for private tuition in programming. LÄS MER

 2. 2. Way Out West- Dance to the sustainability discourse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isak Gustafsson; Vincent Thermaenius; [2016-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Indexing and Search Algorithmsfor Web shops :

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Axel Reimers; Isak Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Index; Data Mining; Knowledge Discovery in Databases; Lucene.NET; Inverted Index; Index; data utvinning; kunskaps upptäckelse i databaser; Lucene.NET; inverterad index;

  Sammanfattning : Web shops today needs to be more and more responsive, where one part of this responsivenessis fast product searches. One way of getting faster searches are by searching against anindex instead of directly against a database. LÄS MER

 4. 4. Solvärme i Singapore

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Daniel Gustafsson; Isak Larsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världen står idag inför stora problem gällande energiförsörjning och miljöpåverkan. Något måste göras för att stoppa den negativa utveckling som sker. LÄS MER