Sökning: "Isak Hall"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Isak Hall.

 1. 1. Vem skulle ha trott det här? Bögen och Muslimen, bästa vänner : En kvalitativ undersökning av representation och stereotypisering i webbserien Skam

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Wilma Kloo; Narcis Blekic; [2020]
  Nyckelord :Tropes; Essentializing; Reductionist; Exclusion; Stereotypes; Representation; Narrative; Muslim; Homosexual;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this thesis is to examine how the homosexual character Isak Valtersen and muslim character Sana Bakkoush are represented and stereotyped in the popular norwegian webbseries Skam. This is to be interpreted based on Stuart Halls representation theory and stereotyping theory. LÄS MER

 2. 2. Hus i Stockholm eller Stockholmshus? : En studie av Stockholms bostadspolitiska spjutspetsprojekt ”Stockholmshusen” under skilda stadshusmajoriteters politiska flagg

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Isak Hertzén; [2019]
  Nyckelord :Stockholmshusen; bostadspolitik; Stockholm stad; politisk risk; maktskifte; allmännyttiga bostadsbolag;

  Sammanfattning : “Stockholmshusen” is a project to produce rental housing for the municipality of Stockholm's three public housing companies in a faster and more efficient way. Through a simplified construction process and a collaborative way of working, the main purpose is to reduce construction costs and thereby get lower rental costs for tenants. LÄS MER

 3. 3. Kortfattad konfidentiell information om det opinionsbildande förlaget Bokbål

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Isak Hall; [2013]
  Nyckelord :publishing; bokbål förlag; förlagsverksamhet; bokbål förlag;

  Sammanfattning : I have written an essay on the publishers Bokbål förlag, and translated and published Hakim Bey's TAZ (ISBN 978-91-86385-22-4). ... LÄS MER