Sökning: "Isak Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Isak Johansson.

 1. 1. Förslag på innovativa VA-lösningar till Hemfosa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ísak Guðnason; Alicia Bizet; Axel Krögerström; Linus Johansson; Ellen Lidström; Matilda Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Grå- och svartvattenseparering; Återanvändning av regnvatten; Vattenförsörjning; Avlopp; Dagvattenhantering; Vattenförbrukning; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Denna rapport avhandlar olika vatten- och avloppslösningar vid en eventuell exploatering av samhället Hemfosa i Haninge kommun. Hemfosa är idag hem till ungefär hundra personer och är inte anslutet till den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen. LÄS MER

 2. 2. Restaureringens betydelse för insekter i strandzonen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Oskar Johansson; Isak Landström; [2019]
  Nyckelord :akvatiska insekter; fisk; flottning; makroevertebrat; vattenekologi; älv;

  Sammanfattning : Flottningen har varit en dominerande del av transporten för skogsråvara sedan skogsindustrierna började växa fram under mitten av 1800-talet. Trots att flottningen idag har upphört är effekterna fortfarande kvarvarande efter den flottledsrensning som utfördes i vattendragen. LÄS MER

 3. 3. Translating Agile : an ethnographic study of SEB Pension & Försäkring

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robin Weiderstål; Isak Nilsson Johansson; [2018]
  Nyckelord :Management ideas; Agile; Translation; Adaption; Interpretability; Ethnography;

  Sammanfattning : Agile is an idea that has spread far within the corporate world and was originally designed for use in small, single- team project within IT. To this, limited is known about agile in larger settings and the purpose of this thesis is to explore the translation of agile in a large organization. LÄS MER

 4. 4. "Det är inget fel med att vara homo, men jag är inte homo-homo" : en narrativ textanalys om hur tv-serien Skam förhandlar homosexualitet

  L1-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Löfsten Oscarsson; Alice Ekman Johansson; [2018]
  Nyckelord :Sexuell identitet stereotyper normbrytande avvikande skam hegemonisk maskulinitet; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : “Det är inget fel med att vara homo, men jag är inte homo-homo”- ​ En narrativ textanalys om hur tv-serien Skam förhandlar homosexualitet ​är en B-uppsats författad vårtterminen 2018 av Alice Ekman och Caroline Oscarsson, studenter i Medie- och Kommunikationsvetenskap, Institutionen för kommunikation och medier, vid Lunds universitet. Denna uppsats fokuserar på huvudkaraktären Isak i tv-serien “Skam” och hur den som berättelse framställer hans sexuella identitet. LÄS MER

 5. 5. Myter, kön och styckmord : En kritisk diskursanalys av Aftonbladets rapportering om styckmorden i Askersund och Boden

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Viktor Sunnemark; Isak Elingbo; Oscar Ljungberg; [2018]
  Nyckelord :Media; Representation; Gender; Homicide; Dismemberment; Aftonbladet; Journalism; Media; Representation; Genus; Mord; Styckmord; Aftonbladet; Kriminaljournalistik;

  Sammanfattning : Statistiskt sett är våldsbrott ett manligt fenomen. Detta leder – logiskt nog – till att medias bevakning av brott ofta beskriver manliga förövare. LÄS MER