Sökning: "Isak Odell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isak Odell.

  1. 1. "Look both ways before you cross my mind" : Intertextualitet i Kendrick Lamars To Pimp a Butterfly

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Isak Odell; [2019]
    Nyckelord :Hiphop; Rap; Kendrick Lamar; Intertextualitet; Tonsatt lyrik;

    Sammanfattning : Hiphopen är en konstform på uppgång. Den dominerar populärmusiken på radio och på streamingplattformar. Hiphopen är ett uttryck för en lång historia av afroamerikansk musik och retorik. Genren söker sitt ursprung i allt från jazz och funk, till vernakulära språklekar som “the dozen” och “rappin’”. LÄS MER