Sökning: "Ischias"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Ischias.

 1. 1. Analys av urvalsprocessen till ryggkirurgi vid unilateral symptomgivande nervrotspåverkan. : En pragmatisk pilotstudie med könsperspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Anders Christensen; [2020]
  Nyckelord :Ischias; sensitivitet; specificitet; klinisk undersökning; fysioterapi; ryggsmärta;

  Sammanfattning : Introduktion Lumbago-ischias definieras som ländryggssmärta med utstrålande smärta från skinkan ut i ett ben och kan till 85 % förklaras av nervrotspåverkan såsom diskbråck och diskbuktningar. Urvalet för kirurgi vid symptomgivande nervrotspåverkan omfattar en sammanvägning av en noggrann anamnes, en radiologisk undersökning och en klinisk undersökning. LÄS MER

 2. 2. Effekter av sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid lumbago och lumbago ischias - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Christofer Jacobsson; Hanna Mellby; [2009]
  Nyckelord :behandlingsmetod; sjukgymnastik; Ländryggssmärta; rehabilitering; fysisk aktivitet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER