Sökning: "Iselinn Grana Flygt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Iselinn Grana Flygt.

  1. 1. Att flyga eller inte flyga : En kvalitativ innehållsanalys av resetidningen Vagabond

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Iselinn Grana Flygt; [2020]
    Nyckelord :Gestaltningar; flygskam; klimatdebatt; resande; kvalitativ innehållsanalys; Vagabond; resejournalistik;

    Sammanfattning : Med tanke på den rådande klimatdebatten och den svenska flygskammen som pågår har en kvalitativ innehållsanalys av Sveriges största resetidning Vagabond genomförts. Vagabond skriver och tipsar om resmål och destinationer och uppmuntrar sina läsare att resa och upptäcka världen. LÄS MER