Sökning: "Ishockey"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade ordet Ishockey.

 1. 1. Är sportsändningar - jämställda eller representativa? - En kvantitativ innehållsanalys av hur mycket tid manliga och kvinnliga idrottare får i sportsändningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Samarth Katiyar; Simon Larsson; [2020-02-13]
  Nyckelord :kön; idrott; SVT; TV4; jämställdhet; manlig dominans; fotboll; ishockey; skidor; gender; sports; SVT; TV4; gender equality; male-dominated; football; ice hockey; skiing;

  Sammanfattning : In the past, the reported research indicates that the reporting in the television medium, in the fields of sports, historically, has been dominated heavily by men, both as athletes and as journalists. In this way, television is creating a male norm and, therefore, it is important to measure the amount of time men and women receive in Swedish television (SVT) and TV4 sports news. LÄS MER

 2. 2. Ishockeyspelares upplevelser och erfarenheter av hjärnskakningar samt dess påverkan ur ett biopsykosocialtperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Erica Hjalmarsson; Adam Odman; [2020]
  Nyckelord :Ishockey; hjärnskakning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fiasko eller bara tung förlust? : En kvalitativ innehållsanalys om hur herr- och damhockey skildras vid sportslig motgång

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Oscar Walldén; Jacob Bergqvist Berg; [2020]
  Nyckelord :Framing; gender; women- and men hockey; text analysis; Gestaltning; genus; dam- och herrhockey; textanalys;

  Sammanfattning : Skillnader och eventuella orättvisor mellan kvinnor och män inom idrott, och då kanske framför allt inom lagidrott, är något som har hamnat i fokus på senare år. Det är en fråga som majoriteten av svenska nyhetsmedier väljer att lyfta med jämna mellanrum. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie av kvinnliga elitfotboll- och ishockeyspelares påverkan av sociala medier

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Camilla Sjöholm; Aisha Faiqi; [2020]
  Nyckelord :tränarlänkfotboll; tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att analysera hur idrottande kvinnor kan påverkas av socialamedier. För att uppfylla studiens syfte kommer följande frågor behandlas: Vad innebär sociala medier för kvinnliga ishockey- och fotbollsspelare? Vad innebär kroppsideal för kvinnor inom ishockey och fotboll? Metod Frågeställningarna har besvarats genom en kvalitativ ansats där intervjuer har genomförtsmed sex kvinnliga elitfotbolls- och ishockeyspelare. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan skotthastighet, handgreppstyrka samt skridskohastighet hos manliga elithockeyspelare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Sebastian Frennessen; Jens Ericsson; [2020]
  Nyckelord :puck velocity; skating speed; hand grip strength; ice-hockey.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sportfysioterapeuter hjälper atleter att förbättra sport-specifika förmågor. Inom ishockey är slagskottet den skotteknik som producerar den snabbaste puckhastigheten. Handgreppsstyrka har visat sig vara viktig för en hockeyspelares sport-specifika förmågor och klubbrörelser. LÄS MER