Sökning: "Islam i turkiet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Islam i turkiet.

 1. 1. Integrationspolitikens utmaningar på kommunal nivå : En studie om immigranter i Sjöbo och Åstorp

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klas Holm; [2018]
  Nyckelord :integration; integrationspolitik; statsvetenskap; statskunskap; politik; Åstorp; Sjöbo; Skåne; Sverige; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; S; M; SD; invandring; invandrare; invandra; immigranter; immigrant; migration; emigrering; emigrera; flykting; flyktingar; flyktingkrisen; 2015; Syrien; Afghanistan; Irak; Iran; Turkiet; Polen; Europa; Kina; Colombia; Asien; mellanöstern; EU; svenska; svenska för invandrare; SFI; Sydamerika; Afrika; Eritrea; Holland; Nederländerna; intervju; intervjuer; enkät; enkäter; enkätundersökning; enkätundersökningar; kvalitativ; kvantitativ; statistik; partier; parti; utvandring; utvandra; segregation; integrera; segregera; integrering; segregering; kommun; kommuner; ålder; kön; islam; muslim; religion; religiös; muslimer; tid; anpassning; assimilering; assimilera; regression; analys; graf; analyser; regressioner; grafer; Will Kymlicka; Will; Kymlicka; politisk teori; teori; filosofi; dynamik; dynamisk; effektiv; anspråk; anspråken; mångkultur; vädjan; inkludering; inkludera; medborgarskap; medborgare; utbildning; arbete; symboler; autonomi; minoritet; minoriteter; stat; politiker; ursprung; kultur; kulturell; kulturellt;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren och i samband med flyktingkrisen 2015 steg antalet nyanlända dramatiskt. Denna utveckling har orsakat debatt om immigranters rättigheter och krav för integration som staten bör ställa för att utveckla integrationen av immigranter i det svenska samhället. LÄS MER

 2. 2. Konstruktionen av alevitisk religiös identitet i turkisk media : - en diskursiv analys av de engelskspråkiga tidningarna Hürriyet DailyNews och Today´s Zaman

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Johan Dynevall; [2014]
  Nyckelord :Alevism; religiös identitet; diskursteori; tidningsartiklar; Turkiet; minoritet.;

  Sammanfattning : Alevism as such is both contested and difficult to define, despite the fact that nearly a quarter of the Turkish population can be said to identify with it (See egMarkussen, 2005; Sirin, 2013). Discussions regarding whether alevism should bedefined as a religious minority or not is going on both in the research communityas among the Alevis themselves. LÄS MER

 3. 3. Muslim i ett icke-muslimskt samhälle : En kvalitativ studie med fokus på fem muslimer som flyttat till Sverige från Turkiet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Dilan Demircioglu; [2010]
  Nyckelord :Islam; Muslim; Sweden; Turkey; non-Muslim country; identity; modernity; migrant; migration; Islam; muslim; Sverige; Turkiet; icke-muslimskt land; identitetskapande; modernitet; invandrare; migration;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine whether religious behavior or religious identity changes when a person with Muslim background moves to a Christian country and also very secular such as Sweden. I have interviewed five people with Muslim background that have moved from Turkey to Sweden. LÄS MER

 4. 4. "Stress i en främmande kultur" : - En kvalitativ studie om hur en mindre grupp från Manavgat/Turkiet uppfattar och hanterar stress

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emelie Magnusson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att försöka finna förståelse för hur muslimer uppfattar och hanterar stress utifrån deras egna kulturella normer. För att skapa en djupare inblick i den Islamska kulturen så utfördes en kvalitativ undersökning på plats i södra Turkiet. LÄS MER

 5. 5. Sekularism och politisk islam. En analys av antagonismen mellan två diskurser i Turkiet - den kemalistiska och den islambaserade

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Eriksson; [2007]
  Nyckelord :Turkey; secularism; Kemalism; Islam; Islamism; Welfare Party; Refah; Justice and Development Party; AKP; Republican People?s Party; CHP; conflict; identity conflict; antagonism; discourse; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper concerns the divide between secularist and anti-secularist groups in Turkey, which is related to a greater antagonism between a Kemalist and an Islamic political discourse, dominant in Turkish politics since the 1980s. The main aim of the paper is to analyse the causes of the conflict using the discourse theory of Laclau and Mouffe. LÄS MER