Sökning: "Islam kvinnosyn"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Islam kvinnosyn.

 1. 1. Narnia : Kristocentrism, islamofobi och kvinnosyn i Narnias berättelse

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Matilda Wennberg; [2018]
  Nyckelord :Narnia; eurocentrism; kristocentrism; islamofobi; kvinnosyn;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en analys av Narnias berättelse och dess underliggande budskap. I dennaundersökning har det undersökts hur Bibeln och kristen tro framkommer i Narnias berättelse.Detta arbete handlar också om den kritik Lewis fått för hur han framställer landet Carlormen,islam, kvinnor och hur den kritiken kan bemötas. LÄS MER

 2. 2. Läroboks-muslimer : En postkolonial diskursanalys av gymnasieskolansläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Hussein Hamad; [2017]
  Nyckelord :islam; muslim; läroböcker; läromedel; jihad; kvinnosyn; misogyni; invandrare; stereotyper; fördomar; postkolonialism; Edward Said; orientalism;

  Sammanfattning : Uppsatsen Läroboks-muslimer behandlar postkoloniala föreställningar och stereotyper i läromedel avsedda för den svenska gymnasieskolan. Studiens syfte har varit att kartlägga och analysera hur islam och muslimer framställs i fyra av gymnasieskolans läroböcker; tillvägagångssättet studien använt sig av har varit att genom diskursanalysen som metod och med avstamp i den kritiska postkoloniala teoribildningen, kartlägga och analysera postkoloniala typifieringar av islam och muslimer med avgränsning på om och i sådana fall hur, läromedelsförfattarna skildrar: 1. LÄS MER

 3. 3. De Abrahamitiska kvinnorna : Kvinnans synlighet och frånvaro i läromedel inom ramen för ämneslärarutbildningen i religionsvetenskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Anna Olsson; Ellinor Gabrielsson; [2016]
  Nyckelord :Kvinnosyn religioner; kvinnor; kvinnor och män samt Abrahamitiska kvinnor;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör kvinnornas synlighet i läromedel inom ramen för den akademiska kursen Historien om Abrahams Gud där islam, judendom och kristendom berördes. Vi antar ett genusteoretiskt perspektiv för att belysa kvinnors synlighet och närvaro. LÄS MER

 4. 4. Min kvinna - en kvalitativ intervjustudie om muslimska mäns syn på kvinnan och könsroller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Helena Kvist; Josefin Sunesson; [2014]
  Nyckelord :feminism; islam; Koranen; kvinnosyn; könsroller; Sverige; äktenskap; gender roles; the Qur an; view of women; marriage; Sweden;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att öka förståelsen för islamiskt grundade värderingar om könsroller, genom att undersöka muslimska mäns kvinnosyn och förväntningar på kvinnan som framtida hustru. Intervjuer med åtta muslimska män besvarar frågeställningar kring förväntningar på kvinnan, könsroller och äktenskapet. LÄS MER

 5. 5. Mödrahälsovården i Afghanistan : en studie över religionens och traditionens roll i kvinnors liv och rättigheter

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Birgitta Sundborg; [2010]
  Nyckelord :islam; kvinnosyn; Afghanistan; afghansk kultur; mödravård;

  Sammanfattning : Min avsikt i denna uppsats är att undersöka den afghanska kvinnans ställning och roll, dels enligt religionen/Koranen och dels enligt den afghanska kulturen, som är starkt influerad av de pashtunska levnadsreglerna pashtunwali. Jag har valt att fokusera på vilket sätt mödrahälsovårdens funktion påverkas av religionen, respektive traditionen pashtunwali. LÄS MER