Sökning: "Islam"

Visar resultat 1 - 5 av 910 uppsatser innehållade ordet Islam.

 1. 1. FREEDOM OF RELIGION FOR MUSLIM IMMIGRANTS The politicisation of religion in 2010s Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vilhelm Edsmyr; [2021-02-12]
  Nyckelord :Religion; Freedom of religion; Islam; politicisation; migration;

  Sammanfattning : ABSTRACT: Globalization and a rising migration have led to an increasing religious pluralism in Sweden. During the last decade, a large proportion of the migrants have been Muslims, especially immigrants arriving during the European refugee crisis in 2015. LÄS MER

 2. 2. Investigating Monga : seasonal food insecurity and adaptation strategies in the northern region of Bangladesh

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Md Ariful Islam; [2021]
  Nyckelord :seasonal food insecurity; poverty; migration; microfinance;

  Sammanfattning : Food insecurity and poverty are interlinked and the main reason for migration in poor households from the northern part of Bangladesh. Individuals from poor households migrate in the hope of improving self-well-being and for their families. Monga-seasonal food insecurity is a multi-dimensional issue in the northern region of Bangladesh. LÄS MER

 3. 3. Religioners syn på sex och samlevnadsundervisning i skolan : i ämnet biologi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Moa Movitz; Maja Jakovljevic; [2021]
  Nyckelord :sex; samlevnad; undervisning; skola; religion; kristendom; islam;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt belyser den tidigare forskning som finns gällande religioners syn på sex- och samlevnadsundervisning. Vi tycker att detta är ett angeläget område att studera eftersom det finns relativt lite forskning kring ämnet. LÄS MER

 4. 4. Ensidiga perspektiv i arabiskmodersmålsundervisning : En innehållsanalysstudie av lärobokenJag älskar och lär mig det arabiska språket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Noor Bader; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra och granska normer avseende religion och genussom vidareförmedlas i en lärobok som används i modersmålsundervisningen i arabiska.Studien syftar också till att se hur normerna framställs i läroboken samt hur de samspelarmed varandra. LÄS MER

 5. 5. Factors for Reshoring Decision: A Supply Chain Perspective

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sharif Ahmed; Md.Tawhidul Islam; [2021]
  Nyckelord :reshoring; supply chain; resource; reconfiguration; proximity;

  Sammanfattning : Purpose: The study aims to explore the supply chain factors that impacts reshoring decisions.Methods: The study followed a qualitative research method based on exploratory research. In order to attain the context of situation-based interpretation, semi-structured interviews were conducted based on two Swedish firms engaged in reshoring initiatives. LÄS MER