Sökning: "Islam"

Visar resultat 1 - 5 av 1078 uppsatser innehållade ordet Islam.

 1. 1. De abrahamitiska religionerna : En intersektionell analys av hur judendomen, kristendomen och islam presenteras i läroböcker i religionskunskap för åk 4–6 (1994–2022)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Abdullah; Abu Sultan Mariam; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats innefattar en kvalitativ textanalys, som undersöker hur judendomen, kristendomen och islam presenteras i sex läroböcker för årskurserna 4–6 mellan åren 1994–2022. Studiens teoretiska utgångspunkter intersektionalitet och andrafiering används genomgående i analysen av läroböckerna för att identifiera maktordningarna etnicitet och kön. LÄS MER

 2. 2. al-Sulamīs väg till teologi : Sufism som ett alternativ till islamisk rationalism

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi

  Författare :Jonatan Forsblom; [2024]
  Nyckelord :Systematic Theology; Classic Islamic Theology; Sufism; al-Sulami; Mujahadah; Islamic Epistemology; Sufi epistemology; Adabliterature; Nguyen;

  Sammanfattning : Islamic theology is a new invention in today’s secular universities, at least when it comes to studying Islam with a critical and constructive approach. As a muslim practice theology is often perceived as ʿilm al-kalām, with its use of philosophical method to gain knowledge of God. LÄS MER

 3. 3. The Propaganda of Iran and its Proxies : A study on the cross-group cohesion of Iran, Hezbollah and Hamas

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Gustav Christensson; [2024]
  Nyckelord :Iran; Hezbollah; Hamas; Axis of Resistance; social identity theory; Islamist propaganda; content analysis;

  Sammanfattning : Since the Islamic Revolution in 1979 Iran has employed a deliberate and successful strategy centered around the use and support of various proxies, notably Hezbollah and Hamas who are part of the Iranian led Axis of Resistance. There is a vast literature that has studied different aspects of this Iranian proxy dimension, but relatively little research has been conducted on propaganda as a unifying mechanism. LÄS MER

 4. 4. Den muslimske Jesus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Eleni Sabri; [2024]
  Nyckelord :Islam; Jesus; Religion; Koranen; Kristendomen; Muslim;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study is to investigate 5 Muslim persons knowledge of the Muslim Jesus, how Jesus is portrayed in the Quran and the differences between Jesus as presented within the Islamic and the Christian communities. This study is important because there are not many studies about this specific topic although Jesus is a very important prophet within Islam, he is even considered to be the Messiah. LÄS MER

 5. 5. al-Sulamīs väg till teologi : Sufism som ett alternativ till islamisk rationalism

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi

  Författare :Jonatan Forsblom; [2024]
  Nyckelord :Systematic Theology; Classic Islamic Theology; Sufism; al-Sulami; Mujahadah; Islamic Epistemology; Sufi epistemology; Adabliterature; Nguyen;

  Sammanfattning : Islamic theology is a new invention in today’s secular universities, at least when it comes to studying Islam with a critical and constructive approach. As a muslim practice theology is often perceived as ʿilm al-kalām, with its use of philosophical method to gain knowledge of God. LÄS MER